Tjenesteydelser - 526616-2018

29/11/2018    S230    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Søborg: Rengøring af kontorer

2018/S 230-526616

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HMN NATURGAS I/S
CVR-nummer: 32505821
Postadresse: Gladsaxe Ringvej 11
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Jabobi Grøn
E-mail: majg@implement.dk
Telefon: +45 29908200

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225075&B=HMN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225075&B=HMN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enheder i Viborg og Søborg og omfatter bl.a. gulvrengøring, inventarrengøring, sanitetsrengøring og periodisk rengøring mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse og kvalitet samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det samlede rengøringsareal ligger på mellem 5 000 m2 og 6 000 m2 afhængigt af geografisk enhed (de præcise tal fremgår af udbudsmaterialet). Aftalens indhold og omfang er nærmere beskrevet i EU-Supply under krav (Bilag 2 - Ydelsesbeskrivelse).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Viborg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911100
90911200
90919200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enhed i Viborg og omfatter rengøring af bl.a. kontor- og mødelokaler, trappe- og gangarealer, driftscenter samt kantine mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det totale rengøringsareal ligger på omkring 5 000 m2 (de præcise tale fremgår af udbudsmaterialet).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 12 måneder. Køber skal senest 4 måneder inden Aftalens udløb meddele Leverandør, om Køber ønsker at gøre brug af optionen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

— Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4), idet der lægges positiv vægt på:

— Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Køber har en option på forlængelse af Aftalen med 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Køber forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af forhandlingstilbuddet, hvilket betyder, at Tilbudsgiverne ikke kan påregne, at det vil være muligt at revidere det afgivne tilbud.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Søborg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911100
90911200
90919200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

2860 Søborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enhed i Søborg og omfatter rengøring af bl.a. kontor- og mødelokaler, trappe- og gangarealer, driftscenter samt kantine mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det totale rengøringsareal ligger på omkring 6 000 m2 (de præcise tale fremgår af udbudsmaterialet).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 12 måneder. Køber skal senest 4 måneder inden Aftalens udløb meddele Leverandør, om Køber ønsker at gøre brug af optionen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

— Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4), idet der lægges positiv vægt på:

— - Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Køber har en option på forlængelse af Aftalen med 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Køber forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af forhandlingstilbuddet, hvilket betyder, at Tilbudsgiverne ikke kan påregne, at det vil være muligt at revidere det afgivne tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.A oplyse om registrering i erhvervs- eller handelsregistre. Det er et mindstekrav, at Ansøger er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at

— Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv soliditetsgrad på mindst 25% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4). Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af dato for levering af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager (kunden) og den samlede kontraktværdi. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke er nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet, men den må dog ikke være påbegyndt mindre end 6 måneder før ansøgningstidspunktet. Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med og indsigt i henhold til følgende punkter:

1) Leverancer, der dokumenterer erfaring med frekvensbaseret rengøring;

2) Leverancer, der dokumenterer erfaring med kvalitetssikring og egenkontrol af kvalitet;

3) Leverancer, der dokumenterer erfaring med levering af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 3 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 3 første angivne referencer i ESPD'et. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én (1) relevant reference indenfor de seneste 12 måneder, der påviser erfaring med og indsigt i de ovenfor anførte punkt 1-3.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

a) Den vindende Leverandør skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve Købers etiske regelsæt, som fremgår af Købers hjemmeside,

b) Kontraktudførelsen vil basere sig på Købers standard indkøbsbetingelser.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2018