Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 526636-2021

18/10/2021    S202

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 202-526636

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mosonmagyaróvár, déli teherm. út megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000370042021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása (A001.08.73)

A 2 920 m hosszú, egybefüggő déli tehermentesítő út az 1. sz. főút és a 86. sz. főút összekötésével a déli városrész tehermentesítését és az iparterület feltárását valósítja meg 2x1 sávon. Az érintett útszakaszon 3 db körforgalmú csomópont kerül megvalósításra az 1. számú főúti és a 86. számú főúti csomópontokban, illetve a főpálya kb. 0+755 km szelvényében. A teljes főpálya hosszból 2635 m új, egybefüggő út építése, a Kenyérgyári úti 285 m szakaszon a meglevő út nyomvonala kerül másodrendű belterületi főúti paraméterekkel megvalósításra.

A feladat részét képezi az 1. sz. vasútvonal feletti 26,11 m + 12,11 m támaszközű, előregyártott vasbeton hídgerendákból álló felszerkezetű felüljáró is, melyhez kapcsolódóan az úttöltés támfalak közé épül.

A tervezés során a belterületi részen a gyalogos-kerékpáros kapcsolatok rendezésre kerültek kerékpárút és közös gyalog- kerékpárút szakaszok megtervezésével összesen mintegy 1 400 m hosszban.

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: A001.08.73

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 597 549 601.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233121 Főútvonal építése
45233123 Alárendelt út építése
45233124 Országos főútvonal építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron Megye, Mosonmagyaróvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2 920 m hosszú, egybefüggő déli tehermentesítő út az 1. sz. főút és a 86. sz. főút összekötésével a déli városrész tehermentesítését és az iparterület feltárását valósítja meg 2x1 sávon. Az érintett útszakaszon 3 db körforgalmú csomópont kerül megvalósításra az 1. számú főúti és a 86. számú főúti csomópontokban, illetve a főpálya kb. 0+755 km szelvényében. A teljes főpálya hosszból 2635 m új, egybefüggő út építése , a Kenyérgyári úti 285 m szakaszon a meglevő út nyomvonala kerül másodrendű belterületi főúti paraméterekkel megvalósításra.

A feladat részét képezi az 1. sz. vasútvonal feletti 26,11 m + 12,11 m támaszközű, előregyártott vasbeton hídgerendákból álló felszerkezetű felüljáró is, melyhez kapcsolódóan az úttöltés támfalak közé épül.

A tervezés során a belterületi részen a gyalogos-kerékpáros kapcsolatok rendezésre kerültek kerékpárút és közös gyalog- kerékpárút szakaszok megtervezésével összesen mintegy 1 400 m hosszban.

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: A001.08.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 071-179808
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mosonmagyaróvár, déli teherm. út megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25355929443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 597 549 601.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A következő költségvetési fejezetek egyes tételei: Általános tételek, Hírközlő-, optikai-, szénhidrogén-, és villamos vezetékek,

Közvilágítás, Közműépítés, út- és kerékpárút építés, Vízelvezetés és mederrendezés, Hídépítés, Vasúti berendezések , valamint a projektvezetői feladatok ellátása és az építőanyagok szállítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes Utca 2 (Infopark D épület), adószám: 25355929-4-43);

2. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest Bocskai Út 73., adószám: 14904134-2-44)

3. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros Utca 13., adószám: 14300327-2-44)

4. "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt, Mészáros Utca 13., adószám: 10642166-2-03)

5. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2225 Üllő, Belterület hrsz 3753., adószám: 13125811-2-44)

6. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., adószám: 28733232-4-03)

7. SDD Konzorcium - DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. , adószám:10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr Rómer Flóris Utca 5, adószám:24824040-2-08); Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki út 187-189, adószám:24657998-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2021