Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 526699-2019

07/11/2019    S215

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 215-526699

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 303099223
Fax: +36 13251751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: Iskola építés Biatorbágyon

Hivatkozási szám: EKR000741172019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság).

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 999 792 532.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 452/4 és 452/3 hrsz. alatt található ingatlanhoz tartozó, mélyebben fekvő hátsó telekrész

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság)

Földszint + 2 emeletes épületegyüttes (I. + II. ütem) tartalmaz:

— 16 db tantermet,

— 3 db szaktantermet,

— 7 db csoportszoba tanítási termet,

— 1 db zene-tantermet,

— 1 db rajz-tantermet,

— 1 db tankonyha tanítási termet,

— 1 db technika műhely tanítási termet,

— 1 db kerámia- tanítási termet,

— 2 db nyelvi szoba tanítási termet,

— 1 db tornatermet (sporttechnológiával együtt, alapterülete fa sportparketta burkolattal: 546,2 m2) plusz fix lelátót.

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

Az épületegyüttes terepszint felett 4 használati szintet tartalmazó, monolit sáv- és pontalapozással (alapozásra vonatkozó összesen bruttó szintterület 2944,17 m2) és vasbeton pillérekkel vegyes falazott teherhordó falszerkezetekkel és monolit vasbeton födémszerkezetekkel készült teherhordó rendszerrel kell megépíteni.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

Az épület külső és belső tetőrészekkel kialakított, magyar organikus építészeti stílusú - a tantermi traktusok felett fafödémekkel kombinált - látszó faszerkezetes tetővel/fedélszékkel készítendő, melyben az aulatér feletti rész átlátható szabad belmagassága több mint 19 méter, a zsibongók feletti tetőrészek átlátható szabad belmagassága több mint 10 méter, a torna- és táncterem feletti részének átlátható szabad belmagassága 9,75 m, a tornaterem feletti rész rétegelt ragasztott fatartóra épített szelemenes szerkezet. Az oktatási létesítmény tervezett befogadóképessége: minimálisan 800 fő.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 122-297674
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: Iskola építés Biatorbágyon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 704 500 275.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 999 792 532.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG, MV-ÉV, MV-M FMV feladatok ellátása, organizáció, felvonulási létesítmények, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, anyagbeszállítások, megvalósulási dokumentumok elkészítése, előkészítő munkák részfeladatai, munkavédelmi koordinációs tevékenység, őrzés védelmi munkák,stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 217., asz.: 25308673-2-07

További Ajánlattevők:

VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér utca 11., asz.: 10578863-2-19

LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1-12., asz.: 25098367-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/11/2019