We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 526803-2021

18/10/2021    S202

Czechia-Brno: Computer equipment and supplies

2021/S 202-526803

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Masarykova univerzita
National registration number: 00216224
Postal address: Žerotínovo nám. 617/9
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 601 77
Country: Czechia
Contact person: Bc. Dana Faitová, DiS.
E-mail: faitova@rect.muni.cz
Telephone: +420 549494969
Internet address(es):
Main address: http://www.muni.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.muni.cz/
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.muni.cz/dns00000090
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.muni.cz/dns00000090
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2022 - 2025

Reference number: MU-ZAK/207182/2021/1523442/RMU
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Veřejnou zakázkou bude zaveden dynamický nákupní systém na dodávky vybraného standardního kancelářského ICT vybavení.

Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 120 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30213300 Desktop computer
30216110 Scanners for computer use
30230000 Computer-related equipment
30231000 Computer screens and consoles
30231310 Flat panel displays
30232000 Peripheral equipment
30232100 Printers and plotters
30232110 Laser printers
30233130 Magnetic disk storage units
30234000 Storage media
30234600 Flash memory
30236000 Miscellaneous computer equipment
30237000 Parts, accessories and supplies for computers
30237410 Computer mouse
30237460 Computer keyboards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Hlavním místem plnění je Brno. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště zadavatele.

II.2.4)Description of the procurement:

Zavedení dynamického nákupního systému pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení pro jednotlivá hospodářská střediska Masarykovy univerzity.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dílčí veřejné zakázky mohou být financovány z Operačních programů financovaných z prostředků EU. Tato skutečnost bude uvedena v ZD dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: Tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021