Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 526915-2022

27/09/2022    S186

Tschechien-Klatovy: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2022/S 186-526915

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Klatovská nemocnice, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26360527
Postanschrift: Plzeňská 929
Ort: Klatovy
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 33901
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://klatovy.nemocnicepk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rokycanská nemocnice, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26360900
Postanschrift: Voldušská 750
Ort: Rokycany
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 33701
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rokycany.nemocnicepk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stodská nemocnice, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26361086
Postanschrift: Hradecká 600
Ort: Stod
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 33301
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://stod.nemocnicepk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Domažlická nemocnice, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26361078
Postanschrift: Kozinova 292
Ort: Domažlice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 34401
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://domazlice.nemocnicepk.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_131.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26360896
Postanschrift: Kyjovská 607
Ort: Planá
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 34815
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://svataanna.nemocnicepk.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_136.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26360870
Postanschrift: Blatenská 314
Ort: Horažďovice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 34101
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Kronďák
E-Mail: jan.krondak@cnpk.cz
Telefon: +420 777357968
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://horazdovice.nemocnicepk.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

dle §7 ZZVZ

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezak.cnpk.cz/vz00009223
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezak.cnpk.cz/vz00009223
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zajištění tiskových služeb pro nemocnice ve vlastnictví Plzeňského kraje

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s tiskem pro Klatovskou nemocnici a.s., Rokycanskou nemocnici a.s., Stodskou nemocnici a.s., Domažlickou nemocnici a.s., Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a Nemocnici následné péče LDN Svatá Anna na období 60 měsíců.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Klatovská nemocnice a.s., Rokycanská nemocnice a.s., Stodská nemocnice a.s., Domažlická nemocnice a.s., Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Nemocnice následné péče LDN Svatá Anna, s.r.o.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s tiskem

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 3 ZD. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl

a) zapsán v obchodním rejstříku, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právnickými osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 10:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022