Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527158-2022

27/09/2022    S186

Sverige-Alingsås: Vakttjänster

2022/S 186-527158

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alingsås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1553
Postadress: Stora torget 1
Ort: Alingsås
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 44181
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena-Maria Olsson Hedberg
E-post: helena-maria.olssonhedberg@alingsas.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.alingsas.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster

Referensnummer: 2021.440 KS
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79713000 Vakttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Om upphandlingen

Alingsås kommun, nedan kallad köparen, genomför en upphandling avseende Bevakningstjänster och bjuder in anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. Upphandlingen är indelad i delområden som kommer att utvärderas var för sig. Anbudsgivaren väljer vilket/vilka delområden hen vill besvara. Följande delområden upphandlas: Delområde 1: Ronderande väktarbevakning Delområde 2: Larmcentralstjänster Delområde 3: Parkeringsövervakning Delområde 4: Teknisk utrustning personlarm. Till varje delområde finns mer utförliga bilagor som en del av upphandlingsdokumenten.

Avtalet planeras att starta 2022-06-01 och den planerade avtalslängden är 48 månader.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 11 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000 Säkerhetstjänster
79711000 Larmövervakningstjänster
79714000 Övervakningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alingsås

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Om upphandlingen

Alingsås kommun, nedan kallad köparen, genomför en upphandling avseende Bevakningstjänster och bjuder in anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Upphandlingen är indelad i delområden som kommer att utvärderas var för sig. Anbudsgivaren väljer vilket/vilka delområden hen vill besvara. Följande delområden upphandlas:Delområde 1: Ronderande väktarbevakningDelområde 2: LarmcentralstjänsterDelområde 3: ParkeringsövervakningDelområde 4: Teknisk utrustning personlarmTill varje delområde finns mer utförliga bilagor som en del av upphandlingsdokumenten.

Syftet med denna upphandling är att upphandla larmmottagning- och bevakningstjänster samt viss teknisk utrustning av hög kvalité och effektivitet som motsvarar de krav som beskrivs i detta upphandlingsdokument. Upphandlande myndighet förutsätter att den/de som blir ramavtalsleverantör på ett aktivt och engagerat utveckla säkerhetsarbetet inom Alingsås kommunkoncern.

Ingen garanti om volym för tilläggstjänster eller optioner.

Avtalet planeras att starta 2022-06-01 och den planerade avtalslängden är 48 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 174-454266
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AddSecure Smart Rescue Nordic AB
Nationellt registreringsnummer: 556929-8341
Postadress: AddSecure AB, Telefonvägen 26
Ort: HÄGERSTEN
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 12626
Land: Sverige
E-post: upphandling.smartrescue.se@addsecure.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Securitas Sverige Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556108-6082
Postadress: Box 12516
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10229
Land: Sverige
E-post: jonny.asplund@securitas.se
Internetadress: http://www.securitas.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tempest Security Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556695-6552
Postadress: Rålambsvägen 17, 17 TR
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 11259
Land: Sverige
E-post: peter.kohler@tempest.se
Internetadress: http://www.tempestgroup.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022