Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 527192-2018

30/11/2018    S231    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ringsted: Servere

2018/S 231-527192

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Ærtekildevej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Kjeldgaard
E-mail: mortk@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 21708717

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af servere og storage løsninger samt vedligehold

Sagsnr.: 2018.191xxx
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48820000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at udarbejde materiale til udbud af rammekontrakter på servere og storage. De 2 regioner har forventning om at offentliggøre udbuddet i januar 2018. Ved bekendtgørelses datoen, vil alt udbudsmaterialet være tilgængeligt. Nærværende forhåndsmeddelelse er af vejledende karakter. Forhåndsmeddelelsen har ikke til hensigt at forkorte ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen vil minimum være på 30 dage, jf. § 63, stk. 2 i Udbudsloven. Forhåndsmeddelelsen er alene udtryk for de 2 regioners forventede gennemførelse af Udbudsprocessen. Den samlede forhåndsmeddelelse er vejledende.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30233000
48821000
48822000
48823000
48824000
48825000
72317000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Ringsted.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at udarbejde materiale til udbud af rammekontrakter på servere og storage. De 2 regioner har forventning om at offentliggøre udbuddet i januar 2018. Ved bekendtgørelses datoen, vil alt udbudsmaterialet være tilgængeligt. Nærværende forhåndsmeddelelse er af vejledende karakter. Forhåndsmeddelelsen har ikke til hensigt at forkorte ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen vil minimum være på 30 dage, jf. § 63, stk. 2 i Udbudsloven. Forhåndsmeddelelsen er alene udtryk for de 2 regioners forventede gennemførelse af Udbudsprocessen. Den samlede forhåndsmeddelelse er vejledende.

Denne forhåndsmeddelelsen udgør samtidigt en invitation til markedsdialog. Region Sjælland iværksætter denne markedsdialog som inspiration og viden til det kommende udbud. Efter henvendelse vil aktøren få adgang til download af kort spørgeskema, der dækker servere og storage. Spørgeskemaer udfyldes og uploades senest torsdag d.6.12.2018 klokken 12:00. Udfyldte spørgeskemaer vil danne baggrund for udvælgelse af 4-6 aktører, som vil blive indkaldt til dialogmøder i perioden 18-20.12.2018 i tidsrummet 09:00-11:00 eller 13:00-15:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Leverandører og producenter af server og storage løsninger opfordres til at indhente materiale om markedsdialogen samt angive eventuel interesse for deltagelse i markedsdialogen via portalen..

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/12/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2018