Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 527287-2022

27/09/2022    S186

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 186-527287

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetushallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2769790-1
Postiosoite: Hakaniemenranta 6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Ranta
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@oph.fi
Puhelin: +358 504713504
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.oph.fi/fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Opetushallitus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito-, Kehitys- ja jatkokehityspalvelut - Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen verkkopalvelut

Viitenumero: 3787-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli OPH:n nykyisen Drupal-julkaisujärjestelmän käyttö-, ylläpito- ja jatkokehitystä kokonaispalveluna (SaaS, Software as a Service). Sopimus koskee lisäksi OPH:n erillisyksiköiden sivustojen toteuttamista ja niiden ylläpitoa ja jatkokehitystä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 666 150.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

OPH julkaisi uudistetun Oph.fi-verkkopalvelun kesällä 2019. Uudessa verkkopalvelussa yhdistyivät silloinen Oph.fi, Edu.fi (opettajan palvelu) ja Cimo.fi. Drupal-julkaisujärjestelmällä on toteutettu myös Opetushallituksen ylläpitämät, edelleen erillisinä sivustoina toimivat Educationfinland.fi- sekä Studyinfinland.fi.

Hankinnan kohteena oli OPH:n nykyisen Drupal-julkaisujärjestelmän ylläpito- ja jatkokehitys kokonaispalveluna (SaaS, Software as a Service). Sekä OPH:n Karvin nykyisten sivustojen siirto Drupal-julkaisujärjestelmään sekä YTL:n uusien toteuttaminen.

Hankintayksikkö pyysi tarjouksia koskien Opetushallituksen ja sen kahden erillisyksikön Kansallisen Koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkopalvelujen ylläpito-, kehittämis- jatkokehittämispalvelujen hankintaan.

Verkkosivut, joita kilpailutus koski olivat mm.: OPH.fi, Studyinfinland.fi, Educationfinland.fi, Karvi.fi sekä Ylioppilastutkinto.fi.

Hankinnan kohteeseen sisältyvät Drupal-julkaisujärjestelmällä toteutettujen palveluiden tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä käyttö-, kapasiteetti- ja tietoliikennepalvelut.

Kilpailutus koski kahdeksan (8) vuoden sopimuskautta.

Hankintayksikkö valitsi hankintamenettelyn perusteella yhden (1) tarjoajan hankinnan toimittajaksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Toteutussuunnitelma / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijat / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Opetushallitus varaa oikeuden laajentaa sopimusta muille Opetushallitukselle myöhemmin kehitettäville verkkopalveluille. Mahdollisissa muissa verkkosivustoprojekteissa käytetään samoja hintaliitteissä annettuja vertailuhintoja, kuin muissakin projekteissa. Mahdollisia muita verkkopalveluita on arvioitu tulevan neljän vuoden aikana kolme.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: OPH-3787-2021
Nimi:

Opetushallitus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito-, Kehitys- ja jatkokehityspalvelut - Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen verkkopalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29/08/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Digitalist Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 08652492
Postiosoite: Pohjoisesplanadi 35 Aa
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 666 150.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 666 150.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/09/2022