Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527484-2022

27/09/2022    S186

Latvija-Rīga: Juridiskie pakalpojumi

2022/S 186-527484

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Latvijas Banka
Valsts reģistrācijas numurs: 90000158236
Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 2a
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Iveta Krastiņa
E-pasts: konkursi@bank.lv
Tālrunis: +371 67022367
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.bank.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Par juridisko pakalpojumu sniegšanu

Atsauces numurs: LB 2022/44
II.1.2)Galvenās CPV kods
79100000 Juridiskie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Juridisko pakalpojumu sniegšana Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums), vispārīgajā vienošanās (nolikuma 5. pielikums) un līgumprojektā (nolikuma 6. pielikums) ietvertajām prasībām.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 300 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79100000 Juridiskie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Latvijas Republika (LATVIJA), -

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Juridisko pakalpojumu sniegšana Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums), vispārīgajā vienošanās (nolikuma 5. pielikums) un līgumprojektā (nolikuma 6. pielikums) ietvertajām prasībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Speciālistu pieredze I / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Speciālistu pieredze II / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Speciālistu pieredze III / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Speciālistu pieredze IV / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Speciālistu pieredze V / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Zvērināta advokāta 1 darba stundas likme / Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 118-333310
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: LB-07/2022/339
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Par juridisko pakalpojumu sniegšanu

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/09/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 4
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "Zvērinātu advokātu birojs FORT"
Valsts reģistrācijas numurs: 40203312488
Pasta adrese: Antonijas iela 8-4
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: LB-07/2022/339
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Par juridisko pakalpojumu sniegšanu

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/09/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 4
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Lasmanis Dainis
Pasta adrese: Brīvības iela 40 - 32
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Vonsovičs Romualds
Pasta adrese: Brīvības iela 40 - 32
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: LB-07/2022/339
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Par juridisko pakalpojumu sniegšanu

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
12/09/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 4
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "ZAB COBALT"
Valsts reģistrācijas numurs: 40203333511
Pasta adrese: Marijas iela 13 k-2 - 3
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV- 100
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Pretendentu piedāvājumā norādītā zvērināta advokāta stundas likme neveido iepirkuma līgumcenu, bet paredzēta tikai piedāvājumu salīdzināšanai. Faktiskā uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgto līgumu kopējā summa būs atkarīga no atbilstoši pasūtītāja pieprasījumiem veikto pakalpojumu apjoma, bet nepārsniegs 300 000,00 EUR bez PVN.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/09/2022