Dienstleistungen - 527705-2022

Submission deadline has been amended by:  592169-2022
27/09/2022    S186

Sverige-Ludvika: Tjänster för allmän säkerhet

2022/S 186-527705

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: erika.mattsson@ludvika.se
Telefon: +46 24086649
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/
Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69228
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69228
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster Falun

Referensnummer: GNU 2022/112
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75241000 Tjänster för allmän säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar Falu kommuns och dess koncernbolags behov av bevakningstjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 600 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75241000 Tjänster för allmän säkerhet
79710000 Säkerhetstjänster
79715000 Patrullering
79714000 Övervakningstjänster
79713000 Vakttjänster
79711000 Larmövervakningstjänster
75200000 Samhällstjänster
75240000 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
75242000 Allmän lag och ordning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE31 Norra Mellansverige
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar Falu kommuns och dess koncernbolags behov av bevakningstjänster.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 48
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 25/10/2022
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022