Dienstleistungen - 527764-2019

07/11/2019    S215

Dänemark-Vejen: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 215-527764

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vejen Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189838
Postanschrift: Nørregade 11, 2 sal
Ort: Vejen
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 6600
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Hannah Buhl
E-Mail: habu@vejen.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.vejenkom.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/115684952.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Husstandsindsamling af dagrenovation og genbrug 2021-2027

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/12741
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Indsamling og transport af dagrenovation og genbrug.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
Hauptort der Ausführung:

Vejen Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Entreprisen omfatter husstandsindsamling i Vejen Kommune af henholdsvis madaffald, restaffald og genbrug fra samtlige helårsboliger, sommerhuse og institutioner samt dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2021
Ende: 28/02/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Vejen Kommune gives option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 1 år ad gangen i op til 3 år frem til den 28.2.2030.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option på alternativt brændstof til indsamlingskøretøjerne:

Ordregiver ønsker som option tilbud baseret på, at de anvendte indsamlingskøretøjer benytter alternative drivmidler til både driftslinjen og komprimatordelen, for eksempel gas og/eller el.

Option på husstandsindsamling af tekstiler:

Ordregiver gives option på i løbet af entrepriseperioden at indføre husstandsindsamling af tekstiler til genanvendelse, hvor tekstiler afleveres i en pose på låget af genbrugsbeholderen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning,

- Tilbudsgiver skal være registreret som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Virksomhedens samlede egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår skal være positiv.

Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår skal være positiv.

Virksomhedens specifikke omsætning for de seneste 3 år skal være mindst samme størrelse, som tilbudssummen.

Virksomhedens resultat før skat på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, skal være positivt mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der vedlægges referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige ydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af ydelserne med angivelse af antal husstande, indsamlet affaldstype og leverancernes volumen i ton samt oplysninger om kunde med angivelse af kontaktperson.

Opgaver udført for Vejen Kommune må indgå som reference.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en kørsel af samme størrelsesorden, svarende til mindst 60% af den udbudte opgave.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 12:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af bud.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019