Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Radovi - 527786-2022

27/09/2022    S186

Hrvatska-Split: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2022/S 186-527786

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 132-352016)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Duvančić
E-pošta: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Telefon: +385 21546214
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-split.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJE

Referentni broj: 2020-AURKT/02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJE

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 132-352016

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 27/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 27/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 27/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 27/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: