Építési beruházás - 52793-2020

04/02/2020    S24

Magyarország-Budapest: Egészségügyi épületek kivitelezése

2020/S 024-052793

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 248-611582)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12069781
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SE II. számú Belgyógyászati Klinika felújítása

Hivatkozási szám: EKR001543052019
II.1.2)Fő CPV-kód
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem-Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika felújítása, átalakítása (1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz: 36771/14) kivitelezési feladatainak teljeskörű ellátására

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-611582

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 03/02/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 12/02/2020
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 03/02/2020
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 12/02/2020
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 8.1.2020 11:30 óra. Találkozás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 3., „C” épület, Ambulancia bejárata.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2)-III.1.3) pontok szerinti alk fel-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

6) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 100 000 000 Forint/káresemény és legalább 400 000 000 Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közb. dok.-ban foglaltak szerint.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) FAKSZ: dr. Kiss László 00172

11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2., 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat. A 2., 3., és 4. ért. részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés megengedett.

15) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerz.kötésre, valamint a szer. hatálybalépésre aktualizálni kell.

16) AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12.§ (1) bek. a) pontját alkalmazza.

Helyesen:

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bekezdése a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlattételhez.

1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 8.1.2020 11:30 óra. Találkozás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 3., „C” épület, Ambulancia bejárata.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2)-III.1.3) pontok szerinti alk fel-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

6) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 100 000 000 Forint/káresemény és legalább 400 000 000 Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közb. dok.-ban foglaltak szerint.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) FAKSZ: dr. Kiss László 00172

11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2., 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat. A 2., 3., és 4. ért. részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés megengedett.

15) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerz.kötésre, valamint a szer. hatálybalépésre aktualizálni kell.

16) AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12.§ (1) bek. a) pontját alkalmazza.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bekezdése a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlattételhez.