Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 528066-2022

28/09/2022    S187

Spania-Sevilla: Susținere pentru modelarea economică a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Europa III

2022/S 187-528066

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 148-422310)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.4 – Economics of Agriculture
Adresă: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Localitate: Sevilla
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Cod poștal: 41092
Țară: Spania
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere pentru modelarea economică a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Europa III

Număr de referinţă: JRC/SVQ/2022/OP/0132
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest contract-cadru va furniza Comisiei, în special Unităților D.4 - Economia agriculturii și D.5 - Securitatea alimentară ale Centrului Comun de Cercetare, expertiză dovedită de înaltă calitate în utilizarea și dezvoltarea instrumentelor de modelare (agro)economică și capacitatea de a furniza Comisiei asistența tehnică, analiza și evaluarea necesare pentru analiza politicilor agricole și conexe în Europa. Un punct central al sprijinului solicitat în cadrul acestui contract este asistența tehnică pentru întreținerea, dezvoltarea și aplicarea modelelor agroeconomice de bază utilizate în unitățile respective ale JRC (în special Aglink-Cosimo, AGMEMOD, CAPRI, IFM-CAP, MAGNET, CGEBox și BioSAMs).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/09/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 148-422310

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 10/10/2022
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 24/10/2022
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 11/10/2022
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 25/10/2022
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: