Tjenesteydelser - 528272-2020

04/11/2020    S215

Danmark-Taastrup: Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 215-528272

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281083&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281083&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold FM-VV2

Sagsnr.: ASI20090/FMVV2/HAEJ
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 2. Rammeaftalen omfatter indkøb af teknisk vedligehold og service af bygninger og anlæg indenfor områderne ventilationsanlæg, trykluftsanlæg, vvs-ydelser til værksteder og vvs-ydelser til forsyningsvægge.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele. Aftalen er opdelt i 4 delaftaler.

Delaftale 1 og 2 ønskes varetaget af én landsdækkende tilbudsgiver.

Delaftale 3 og 4 er opdelt i hhv. Øst og Vest og vil blive tildelt 3 tilbudsgivere per landsdel.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 141 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service- og vedligeholdsydelser ventilationsanlæg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42123610 Trykluftaggregat
42500000 Køle- og ventilationsudstyr
42520000 Ventilationsudstyr
42716100 Vaskeanlæg
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331211 Arbejde i forbindelse med udendørs ventilationsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 2.

Rammeaftalen omfatter indkøb af teknisk vedligeholds- og serviceydelser af bygninger og anlæg for ordregivers ventilationsanlæg. Af konkrete eksempler på opgaver kan nævnes gennemgang af ventilationsanlæg, udskiftning af filtre, årseftersyn, udskiftning af kileremme og remskiver (hvor disse findes).

Aftalen indbefatter sædvanlige trykluftstekniske opgaver jvf. udbudsbilag 11, som skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 11 anført hvilke tilkaldsfrister, der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om, at ansøger tilknytter en erfaren accountmanager til at styre opgaven på et overordnet plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 24 kalendermåneder. Dette medfører at opgavens samlede varighed er 8 år. Herefter udløber aftalen og kan ikke forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed.

Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse, der demonstrerer brede og dybdegående ventilationstekniske kompetencer og erfaringer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver, som indbefatter traditionelle ventilaltionstekniske opgaver.

Ansøger må, men er ikke forpligtet til, at anvende ordregivers bilag til referenceafgivelse. Dog må referenceafgivelsen maksimalt fylde 1 A4 side samlet - tekst herudover vil ikke indgå i evaluering.

Såfremt ansøger fremsender eget referencebilag vil dette blive afvist.

Ligeledes gøres der særligt opmærksom på, at referenceafgivelse ubetinget skal indeholde information om referencens årlige opgavesum, referencens faglige indhold, hvem referencemodtager er og kontaktinformationer på disse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der stilles krav om overholdelse af sociale klausuler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service- og vedligeholdsydelser trykluftsanlæg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42123610 Trykluftaggregat
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 2.

Rammeaftalen omfatter service og vedligeholdsmæssige ydelser til ordregivers trykluftsanlæg. I opgaven kan der eksempelvis indgå opgaver såsom serviceydelser til kompressorer, køletørrere, tryklufttanke og filterenheder, serviceydelser til åndedræftsluft (anlæg der anvendes af malere og luft skal testes for indhold af olie og co2 m.m.).

Aftalen indbefatter sædvanlige trykluftstekniske opgaver jvf. udbudsbilag 13, som skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 13 anført hvilke tilkaldsfrister, der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

I opgaven indgår en række opgaver, som ønskes løst i abonnementsordning. Disse ses anført i udbudsbilagene 14 og 15.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at ansøger tilknytter en erfaren account manager til at styre opgaven på et overordnet plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 24 kalendermåneder. Dette medfører at opgavens samlede varighed er 8 år. Herefter udløber aftalen og kan ikke forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver, der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed.

Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer brede og dybdegående trykluftstekniske kompetencer og erfaringer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver som indbefatter traditionelle trykluftekniske opgaver.

Ansøger må, men er ikke forpligtet til, at anvende ordregivers bilag til referenceafgivelse. Dog må referenceafgivelsen maksimalt fylde 1 A4 side samlet - tekst herudover vil ikke indgå i evalueringen.

Såfremt ansøger fremsender eget referencebilag vil dette blive afvist. Ligeledes gøres der særligt opmærksom på, at referenceafgivelse ubetinget skal indeholde information om referencens årlige opgavesum, referencens faglige indhold, hvem referencemodtager er og kontaktinformationer på disse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der stilles krav om overholdelse af sociale klausuler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service- og vedligeholdesydelser til VVS værksteder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44115200 Vvs-artikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 2.

Rammeaftalen omfatter service- og vedligeholdelsesydelser indenfor VVS-området til ordregivers værksteder.

Aftalen indbefatter sædvanlige vvs-fagtekniske opgaver jvf. udbudsbilag 20, som skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 20 anført hvilke tilkaldsfrister, der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Ordregiver vil typisk anføre den forventede opgaveløsning, som ansøger forventes at kunne levere.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at ansøger tilknytter en erfaren account manager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Delaftale 3 er opdelt i 2 underaftaler, hhv. DSB Øst og DSB Vest. Der påtænkes tildelt 3 tilbudsgivere, som vil blive rangeret i rangorden. Se venligst udbudsmaterialet.

Det betones, at der skal anvendes vvs-faguddannet personale til de opgaver, som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

Ved opgaver over 100 000 DKK agtes disse opgaver konkurrenceudsat blandt de 3 tildelte virksomheder efter eneste kriterie; laveste pris. Der kræves deltagelse i mindst 85 % af de konkurrenceudsatte mini-udbudsopgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 24 kalendermåneder. Dette medfører at opgavens samlede varighed er 8 år. Herefter udløber aftalen og kan ikke forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed.

Det vil være et krav, at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer brede og dybdegående vvs-fagtekniske kompetencer og erfaringer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøgere der ønsker at ansøge prækvalifikation på hhv. Delaftale 3 og 4 skal være opmærksom på, at de 2 opgaver indebærer forskellige opgaver. Ansøger kan derfor overveje hvorvidt om der skal afgives enslydende referencer relaterende til de 2 aftaler.

Ansøger må, men er ikke forpligtet til, at anvende ordregivers bilag til referenceafgivelse. Dog må referenceafgivelsen maksimalt fylde 1 A4 side samlet - tekst herudover vil ikke indgå i evalueringen.

Såfremt ansøger fremsender eget referencebilag vil dette blive afvist. Ligeledes gøres der særligt opmærksom på, at referenceafgivelse ubetinget skal indeholde information om referencens årlige opgavesum, referencens faglige indhold, hvem referencemodtager er og kontaktinformationer på disse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det skal af ansøgningsmateriale fremgå hvilken del af delaftale 3, der ansøges om prækvalifikation til.

Der stilles krav om overholdelse af sociale klausuler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service- og vedligeholdelsesydelser VVS forsyningsvægge

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44115200 Vvs-artikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 2.

Rammeaftalen omfatter service- og vedligeholdelsesydelser indenfor VVS-området til ordregivers forsyningsvægge.

I opgaveløsning kan der eksempelvis indgå opgaver såsom almindelige vvs-opgaver, afhjælpende vedligehold på installationer, fast årlig gennemgang af anlæg incl. kontrol af slanger og fækaliepumper, tilkald og udbedring af fejl på tankanlæg. Der indgår særlig vinterservices i opgaven.

Aftalen indbefatter vvs-fagtekniske opgaver jvf. udbudsbilag 23, som skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 23 anført hvilke tilkaldsfrister, der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver. Vinterservice skal gennemføres på alle forsyningsvægge i perioden uge 39-44 hvert kalenderår.

Ordregiver vil typisk anføre den forventede opgaveløsning, som ansøger forventes at kunne levere.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om, at tilbudsgiver tilknytter en erfaren account manager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Delaftale 4 er opdelt i 2 underaftaler, hhv. DSB Øst og DSB Vest. Der påtænkes tildelt 3 tilbudsgivere, som vil blive rangeret i rangorden. Se venligst udbudsmaterialet.

Det betones, at der skal anvendes vvs-faguddannet personale til de opgaver, som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale, opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

Ved opgaver over 100 000 DKK agtes disse opgaver konkurrenceudsat blandt de 3 tildelte virksomheder efter eneste kriterie; laveste pris. Der kræves deltagelse i mindst 85 % af de konkurrenceudsatte mini-udbudsopgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende opgave kan forlænges i 2 perioder á hver 24 kalendermåneder. Dette medfører at opgavens samlede varighed er 8 år. Herefter udløber aftalen og kan ikke forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver, der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed.

Det vil være et krav, at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer brede og dybdegående vvs-fagtekniske kompetencer og erfaringer med lignende forsyningsanlæg.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver, som indbefatter vvs-fagtekniske opgaver til forsyningsvægge som de beskrevne.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøgere der ønsker at ansøge prækvalifikation på hhv. delaftale 3 og 4 skal være opmærksom på, at de 2 opgaver indebærer forskellige opgaver. Ansøger kan derfor overveje hvorvidt om der skal afgives enslydende referencer relaterende til de 2 aftaler.

Ansøger må, men er ikke forpligtet til, at anvende ordregivers bilag til referenceafgivelse. Dog må referenceafgivelsen maksimalt fylde 1 A4 side samlet - tekst herudover vil ikke indgå i evalueringen.

Såfremt ansøger fremsender eget referencebilag vil dette blive afvist. Ligeledes gøres der særligt opmærksom på, at referenceafgivelse ubetinget skal indeholde information om referencens årlige opgavesum, opgavens faglige indhold, hvem referencemodtager er og kontaktinformationer på disse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det skal af ansøgningsmateriale fremgå hvilken del af delaftale 4, der ansøges om prækvalifikation til.

Der stilles krav om overholdelse af sociale klausuler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Til delaftale 3 og 4 stilles der krav om opnåelse af vvs-fagtekniske kompetencer og autorisationer.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) - udfyldt på dansk - med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøger soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår

- Ansøgers specifikke omsætning på de konkurrenceudsatte område i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Omsætning anført i DKK for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Specifik omsætning anført i DKK for hvert år af den konkurrenceudsatte opgave i de seneste 3 disponible regnskabsår.: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst gennemsnitligt 20 % i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Den specifikke årlige omsætning i DKK for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår der kræves er som følger:

- Delaftale 1: Trykluft: Mindst 5 mio. DKK gennemsnitligt i de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Delaftale 2: Ventilation; Mindst 13 mio. DKK gennemsnitligt de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Delaftale 3: VVS-værksteder; Mindst 13 mio. DKK gennemsnitligt de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Delaftale 4: VVS-forsyningsvægge; Mindst 4 mio. DKK gennemsnitligt de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser/leverancer/arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser/leverancer/arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne/leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser/arbejder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere skal referencen indeholde navn og kontaktinformationer på modtageren samt information om den årlige værdi af den anførte reference for den periode der angives for.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal afgives mindst 3 referencer.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ansøger skal kunne dokumentere opretholdelse af en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på 25 mio. DKK. Forsikring skal kunne dokumenteres indgået senest ved kontraktindgåelsestidspunktet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på: www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder § 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt ansøgning indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020