Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 528576-2018

30/11/2018    S231

Sverige-Huddinge: Mobila byggnader och modulbyggnader

2018/S 231-528576

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 208-475169)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Huddinge Samhällsfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556536-9666
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 141 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Åsa Backholm
E-post: asa.backholm@husf.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.husf.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS - förhyrning av tillfälliga byggnader (moduler)

Referensnummer: HS/2018:248
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förhyrning av tillfälliga byggnader (moduler) via dynamiskt inköpssystem

För Huddinge Samhällsfastigheter AB. Systemets giltighetstid är 15 år.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/11/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 208-475169

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: VI.3)
Plats där texten ska ändras: Kompletterande upplysningar
I stället för:
Ska det stå:

Ändring av kvalificeringskrav i andra stycket under punkten 2.9 Referenser:

Första punkten ändras genom att texten "inom Sverige" utgår och punkten får följande lydelse:

"avse förhyrning av moduler till förskola eller skola"

VII.2)Övriga upplysningar:

Ändring av kvalificeringskrav i andra stycket under punkten 2.9 Referenser:

Första punkten ändras genom att texten "inom Sverige" utgår och punkten får följande lydelse:

"avse förhyrning av moduler till förskola eller skola"

Visma annons: https://opic.com/id/afkdyiajwe