Προμήθειες - 52878-2023

 • 52878-2023: Κύπρος-Λευκωσία: Τσιμέντο
  Ημερομηνία δημοσίευσης:27/01/2023
  Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
  Ονομασία αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
  • 129721-2023: Κύπρος-Λευκωσία: Τσιμέντο
   Ημερομηνία δημοσίευσης:03/03/2023
   Έγγραφο:Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης ή ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
   Ονομασία αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας