Servicios - 528803-2019

07/11/2019    S215

Polonia-Varsovia: Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos

2019/S 215-528803

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 157-389399)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: KRS 0000013479
Dirección postal: ul. Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Chudzik
Correo electrónico: michal.chudzik@gkpge.pl
Teléfono: +48 327391116
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Número de referencia: 1001247900
II.1.2)Código CPV principal
72514300 Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach energetycznych 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 157-389399

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Przedmiotem Zamówienia jest: Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego,

b) Wsparcie Zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN

c) Wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego

d) Realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC

e) Dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów,

f) Archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC

g) Wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji,

h) Wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych zamawiającego

i) Świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów.

j) Wykonywanie i przekazywanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności.

k) Wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego;

b) wsparcie Zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN;

c) wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego;

d) realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC;

e) dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów;

f) archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC;

g) wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji;

h) wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych zamawiającego;

i) świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów. W ramach umowy wyłącza się możliwość dostaw wszelkich licencji systemowych Wykonawcy oraz licencji stron trzecich;

j) wykonywanie i przekazywanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności;

k) wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 10:45
VII.2)Otras informaciones adicionales: