Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 528885-2018

TINazivHrvatska-Rijeka: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
NDBroj objave obavijesti528885-2018
PDDatum objave30/11/2018
OJBroj izdanja SL S-a231
TWMjesto/grad kupcaRIJEKA
AUSlužbeno ime kupcaKD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka (80805858278)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan26/11/2018
DTRok za podnošenje25/01/2019
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
71310000 - Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR031
IAInternetska adresa (URL)www.kdvik-rijeka.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU