A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 528943-2022

28/09/2022    S187

Magyarország-Mezőhegyes: Földgáz

2022/S 187-528943

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11043924204
Postai cím: Jung József Tér 1
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Tiborné
E-mail: gyenes.tiborne@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566592
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítványi tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése tolerancia nélkül 2023

Hivatkozási szám: EKR001195792022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szerződésben beszerzendő földgáz szerződéses mennyisége 700 000 m3. A beszerzés pontos havi szerződött mennyiségét a közbeszerzési eljárásban kiadott gázközbeszerzés Gázenergia 2022-2023 közbeszerzés 700 000 m3.xlsx nevű táblázat tartalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alábbi fogyasztási helyeken fenntartja a rövidtávú kapacitáslekötés lehetőségét:

39N050777116000H 5820 Mezőhegyes, 18 major

39N0507771200004 5820 Mezőhegyes 18 major Vetőmag üzem

39N050777126000B 5820 Mezőhegyes, 18 major Bábolna szárító

39N050777131000U 5820 Mezőhegyes, 18 major I. csöves szárító

39N0507771360005 5820 Mezőhegyes, 18 major II. csöves szárító

Az értékesített földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ1648:2016 szabványban rögzített paramétereknek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szerződésben beszerzendő földgáz szerződéses mennyisége 700 000 m3. A beszerzés pontos havi szerződött mennyiségét a közbeszerzési eljárásban kiadott gázközbeszerzés Gázenergia 2022-2023 közbeszerzés 700 000 m3.xlsx nevű táblázat tartalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alábbi fogyasztási helyeken fenntartja a rövidtávú kapacitáslekötés lehetőségét:

39N050777116000H 5820 Mezőhegyes, 18 major

39N0507771200004 5820 Mezőhegyes 18 major Vetőmag üzem

39N050777126000B 5820 Mezőhegyes, 18 major Bábolna szárító

39N050777131000U 5820 Mezőhegyes, 18 major I. csöves szárító

39N0507771360005 5820 Mezőhegyes, 18 major II. csöves szárító

Az értékesített földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ1648:2016 szabványban rögzített paramétereknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében az alábbi alszempontokat határozza meg:

- 90%-os súlyszámmal a szerződéses ár, mint EUR/MWh.

- 10%-os súlyszámmal a "spread" azaz kereskedői margin, ami a piaci árú elszámolás esetén alkalmazandó.

Értékelés módszere: fordított arányosítás. Pontkiosztás 0-100.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5) bekezdés].

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 159-452511
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Földgáz beszerzése tolerancia nélkül 2023

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2022