Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 528984-2021

19/10/2021    S203

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za organizacijo študijskih obiskov in analizo dostopa do trga na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

2021/S 203-528984

Predhodno informativno obvestilo

To obvestilo je samo za predhodno obveščanje

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino (TRADE), TRADE.D - The Americas, Agriculture and Food Safety
Poštni naslov: Rue de la Loi 170
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9486
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za organizacijo študijskih obiskov in analizo dostopa do trga na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

Referenčna številka dokumenta: TRADE/2021/OP/0004-PIN
II.1.2)Glavna koda CPV
79417000 Storitve svetovanja na področju varnosti
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj projekta je prispevati k izboljšanju pogojev za agroživilski sektor EU za dostop do trgov izbranih ključnih trgovinskih partnerjev, in sicer s povečanjem medsebojnega razumevanja zadevnih sanitarnih in fitosanitarnih (SFS) ukrepov EU in tretjih držav.

Storitve, ki jih bo treba zagotoviti v okviru prihodnje okvirne pogodbe, obsegajo študijske obiske uradnikov iz tretjih držav v EU in dejavnosti analize dostopa do trga (priročniki za dostop do trga in analiza uvoznih pogojev) na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79417000 Storitve svetovanja na področju varnosti
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirno naročilo za organizacijo študijskih obiskov in analizo dostopa do trga na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

II.2.14)Dodatne informacije
II.3)Predvideni datum objave obvestila o naročilu:
22/11/2021

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

To predhodno informativno obvestilo je najava, da namerava naročnik v prihodnosti objaviti javni razpis. Druge informacije ali dokumenti v tej fazi niso na voljo. Zainteresirani gospodarski subjekti so vabljeni, da se prijavijo na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi obvestila o naročilu in vse razpisne dokumentacije, vključno z razpisnimi specifikacijami.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/10/2021