Bauleistung - 529067-2019

08/11/2019    S216

die Niederlande-Amsterdam: Bauarbeiten

2019/S 216-529067

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationale Identifikationsnummer: 12034981
Postanschrift: Weesperstraat 430
Ort: Amsterdam
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 1018 DN
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Aanbestedingsteam Amsterdam
E-Mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefon: +31 630475883

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d81d9052d02accef6aca45f20c890b84
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: TenderNed
Postanschrift: Bezuidenhoutseweg 73
Ort: 's-Gravenhage
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 2594 AC
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): TenderNed
E-Mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefon: +31 8008363376

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tenderned.nl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: TenderNed
Postanschrift: Bezuidenhoutseweg 73
Ort: 's-Gravenhage
Postleitzahl: 2594 AC
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): TenderNed
Telefon: +31 8008363376
E-Mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-Code: NL NEDERLAND

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tenderned.nl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

AI 2019-0639 Gezonde schoolgebouwen Amsterdam

Referenznummer der Bekanntmachung: AI 2019-0639
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gezonde schoolgebouwen Amsterdam

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39717200 Klimageräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL329 Groot-Amsterdam
Hauptort der Ausführung:

Amsterdam

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het programma 'gezonde schoolgebouwen Amsterdam (GSA)' 2015–2018 is in 2015 gestart om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Naast de aanpak van het binnenklimaat worden er ook verduurzamingsmaatregelen toegepast. Voor schoolgebouwen in een fijnstofzone worden fijnstofmaatregelen (filters) uitgevoerd.

1) Het uitgangspunt is om alle scholen te laten voldoen aan de normen voor gezonde schoolgebouwen zoals beschreven in het programma van eisen 'Frisse Scholen'.

2) Voor GSA wordt een norm gehanteerd van 'Frisse Scholen' klasse B (klasse C bij een bestaande installatie). De ambitie voor 2015–2018 was het binnenklimaat gezond te maken op 111 scholen voor PO/SO/VO, met als prioriteit het PO en SO scholen in een fijnstofzone. Uiteindelijk zijn er hiervan ruim 100 gerealiseerd. Nadat het huidige programma GSA 2015–2018 is afgerond (een deel hiervan vindt plaats in 2019 en daarna), is het binnenklimaat in ca. 1 625 klaslokalen verbeterd. Hierdoor krijgen nu ca. 44 000 leerlingen les in een gezonde leeromgeving. Vervolgens is besloten het project te verlengen voor een huidig aantal potentiële PO/SO/VO scholen gedurende periode 2020–2022.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: EMVI-Kwaliteitscriterium / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Deze raamovereenkomst wordt onder de UAV-2012 afgesloten, met een looptijd van 3 jaar gedurende periode 2020–2022. Vervolgens nog met een optie tot verlenging van 1 jaar. Uitgangspunt is de uitvoering van een vastgesteld aantal scholen per jaar. Het contract zal te allen tijde schriftelijk per jaar worden afgesloten.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Een looptijd van 3 jaar met een optie tot verlenging van 1 jaar.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Verklaring rechtmatigheid inschrijving.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Kerncompetentie A, B, C en D – referentielijsten,

— Verklaring(en) beschikbaarheid bekwaamheden derde (indien van toepassing).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 10
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Opdrachtgever is voornemens een Raamovereenkomst af te sluiten met maximaal tien (10) opdrachtnemers, waarvan met maximaal zes opdrachtnemers een Raamovereenkomst wordt afgesloten en met maximaal vier (4) opdrachtnemers een Raamovereenkomst wordt afgesloten op basis van een zogenoemde wachtkamerconstructie. De opdrachtnemers met een raamovereenkomst o.b.v. de wachtkamerconstructie komen in beginsel niet in aanmerking voor deelname aan de minicompetities. Alvorens de start van de minicompetities wordt in eerste instantie de behoefte bij de eerste zes (6) opdrachtnemers bepaald.

Deze raamovereenkomst wordt onder de UAV-2012 afgesloten, met een looptijd van drie jaar gedurende periode 2020-2022. Vervolgens nog met een optie tot verlenging van een jaar. Uitgangspunt is de uitvoering van een vastgesteld aantal scholen per jaar. Het contract zal te alle tijde schriftelijk per jaar worden afgesloten.

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 14:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Amsterdam
Postanschrift: Parnassusweg 220
Ort: Amsterdam
Postleitzahl: 1076 AV
Land: Niederlande
E-Mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefon: +31 205412111

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Bemiddeling
Postanschrift: Weesperstraat 430
Ort: Amsterdam
Postleitzahl: 1018 DN
Land: Niederlande
E-Mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefon: +31 202511111

Internet-Adresse: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Postanschrift: Weesperstraat 430
Ort: Amsterdam
Postleitzahl: 1018 DN
Land: Niederlande
E-Mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefon: +31 202511111

Internet-Adresse: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019