Bauleistung - 529097-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Ruda Śląska: Bauarbeiten

2019/S 216-529097

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Ruda Śląska
Postanschrift: pl. Jana Pawła II nr 6
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-709
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Płachta, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
E-Mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Telefon: +48 322449094
Fax: +48 322487348

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rudaslaska.bip.info.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”

Referenznummer der Bekanntmachung: AP.271.10.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy N-S od ulicy Kokota do Autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przy skrzyżowaniu Trasy N-S z ul. Kokota a koniec na węźle autostrady A-4 z ul. 1-go Maja. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 1,670 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45113000 Baustelleneinrichtung
45120000 Versuchs- und Aufschlussbohrungen
45121000 Versuchsbohrungen
45122000 Aufschlussbohrungen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45213000 Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
45216000 Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche Einrichtungen oder für Not- und Rettungsdienste und an Militärgebäuden
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen
45222000 Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45236000 Oberbauarbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45246000 Flussregulierungs- und Hochwasserschutzarbeiten
45247000 Bauarbeiten für Dämme, Kanäle, Bewässerungskanäle und Aquädukte
45248000 Bauarbeiten für hydromechanische Anlagen
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45323000 Schalldämmungsarbeiten
45324000 Gipskartonarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45341000 Errichtung von Geländern
45342000 Errichtung von Zäunen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
45421000 Bautischlerarbeiten
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45431000 Boden- und Fliesenarbeiten
45432000 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten, Wandverkleidungs- und Tapezierarbeiten
45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten
45441000 Verglasungsarbeiten
45442000 Auftrag von Schutzanstrichen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Miasto Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres budowy obejmuje następujące kategorie robót:

1.1. Roboty przygotowawcze :

— roboty pomiarowe,

— ścinka drzew i krzewów,

— roboty rozbiórkowe.

1.2. Przebudowa urządzeń kolidujących z przebudową :

— sieci kanalizacyjnej,

— sieci wodociągowe,

— sieci gazowe,

— sieci elektroenergetycznej,

— sieci oświetleniowej,

— sieć telekomunikacyjnej.

1.3. Roboty rozbiórkowe :

— nawierzchnie,

— obiekty kubaturowe,

— obiekty małej architektury.

1.4. Roboty budowlano-montażowe :

— roboty ziemne,

— roboty fundamentowe,

— roboty żelbetowe,

— roboty montażowe,

— roboty nawierzchniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: aspekt jakości — okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: aspekt jakości — równość podłużna nawierzchni / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: aspekt środowiskowy — norma emisji spalin / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: aspekt społeczno/ekologiczny — zamiatarka drogowa / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: aspekt społeczno/ekologiczny — zraszarka drogowa / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09EE/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI „Transport” Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie”. Wkład własny finansowany jest m. in. z kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 101-243563
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty, jednakże oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia o 106 134 273,29 PLN/brutto (Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 228 817 690,58 PLN/brutto, oferta z najniższą ceną za wykonanie robót budowlanych wynosi: 334 951 963,87 PLN/brutto).

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” — cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty odczytanej przed otwarciem ofert do ceny oferty z najniższą ceną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zam.o za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań...

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019