Blago - 529228-2018

01/12/2018    S232    Evropska komisija - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Nemčija-Karlsruhe: Dobava rokavic za rokavične komore

2018/S 232-529228

Obvestilo o naročilu

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe
PO Box 2340
Karlsruhe
76125
Nemčija
Kontaktna oseba: Abteilung Auftragsvergabe
E-naslov: JRC-PROCUREMENT-KARLSRUHE@ec.europa.eu
Šifra NUTS: DE12

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetni naslov profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4218
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4218
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Raziskovalni inštitut

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava rokavic za rokavične komore

Referenčna številka dokumenta: JRC/KRU/2018/G.1/0141/OC
II.1.2)Glavna koda CPV
18141000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava rokavic za rokavične komore

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE12
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropska komisija

Gemeinsame Forschungsstelle

JRC Karlsruhe

Postfach 2340

76125 Karlsruhe

NEMČIJA

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava rokavic za rokavične komore

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/01/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/01/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen, NEMČIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/11/2018