Bauleistung - 529252-2019

08/11/2019    S216

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela na stavbah

2019/S 216-529252

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 202-490080)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1590146000
Poštni naslov: Gregorčičeva ulica 20
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Generalni sekretariat Vlade RS
E-naslov: gp.gs@gov.si
Telefon: +386 14781000
Telefaks: +386 14781607

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.gsv.gov.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

Referenčna številka dokumenta: 43009-12/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
45210000 Gradbena dela na stavbah
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov. Predvidena je delna rušitev hotela z izgradnjo novega večjega prizidka.

Namen projekta je posodobiti obstoječi objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/11/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 202-490080

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Popravek se nanaša na spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Sprememba dokumentacije je na razpolago na spletni strani državne uprave www.gov.si na naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/javne-objave-generalnega-sekretariata-vlade/.

Naročnik je objavil dodaten termin za ogled lokacije, in sicer: 8.11.2019 ob 10:00 uri pred hotelom Brdo.