Byggentreprenader - 529255-2019

08/11/2019    S216    Byggentreprenader - Ytterligare upplysningar - Förfaranden under konkurrens 

Sverige-Höganäs: Social omsorg med inkvartering

2019/S 216-529255

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 204-495535)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höganäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1165
Postadress: Centralgatan 20
Ort: Höganäs
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 263 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Joergen Borgström
E-post: joergen.borgstrom@hoganas.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganas.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II

Referensnummer: 19/29
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/11/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 204-495535

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/11/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: