Bauleistung - 529335-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Nicht offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Autobahnen

2019/S 216-529335

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Marcela Stachová
E-Mail: Marcela.Stachova@rsd.cz
Telefon: +420 284009207

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné

Referenznummer der Bekanntmachung: 05PT-000243
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Kraj Jihočeský

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Novostavba dálnice D3, v kategorii 27,5/120. Stavba se skládá z části A (rovná část) a B (MÚK Úsilné), v délce 3,16 km ZÚ km 128,080 až KÚ km 131,240. Stavba kromě MÚK obsahuje 8 mostních konstrukcí, vodohospodářské objekty, systém tísňového volání, úpravy území atd.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 30
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 062-107590

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 05PT-000243
Bezeichnung des Auftrags:

Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
26/02/2015
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/1
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
E-Mail: sekretariat@eurovia.cz
Telefon: +420 224952222

Internet-Adresse: www.eurovia.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Strabag, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 60838744
Postanschrift: Na Bělidle 198/21
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 150 00
Land: Tschechien
E-Mail: pr@strabag.cz
Telefon: +420 222868111

Internet-Adresse: www.strabag.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 717 578 099.47 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Změna dle § 222 ZZVZ. Zadavateli není známo, zda se jednalo o malé či střední podniky (bod V.2.3.).

Opravujeme chybně uveřejněnou informaci ve formulářích:

F2017 - 006499 (ZBV 28),

F2017 - 006866 (ZBV 49),

F2017 - 032932 (ZBV 85).

V bodě VII. 2.2., správně mělo být zaškrtnut 1. bod týkající se §222 odst. 5.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Kraj Jihočeský

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO 307.3/3 Retenční nádrže - ZBV č. 186

Jedná se o úpravu výkazu výměr dle schválených změn RDS (změna a, b, c). Změna na základě skutečně provedených prací. Konečné výměry stavebního objektu se řídí č. 12.1. VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent měří množství každé provedené práce a potvrdí ve výkazu výměr. Obsahuje doměrky prací vyplývající ze zaměření skutečně provedených prací. Rozpis položek s odpočty a přípočty jsou uvedeny v příloze samotného ZBV.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 30
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 392 476.44 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/10
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
E-Mail: sekretariat@eurovia.cz
Telefon: +420 224952222

Internet-Adresse: www.eurovia.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Strabag, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 60838744
Postanschrift: Na Bělidle 198/21
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 150 00
Land: Tschechien
E-Mail: pr@strabag.cz
Telefon: +420 222868111

Internet-Adresse: www.strabag.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO 307.3/3 Retenční nádrže - ZBV č. 186

Jedná se o úpravu výkazu výměr dle schválených změn RDS (změna a, b, c). Změna na základě skutečně provedených prací. Konečné výměry stavebního objektu se řídí č. 12.1. VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent měří množství každé provedené práce a potvrdí ve výkazu výměr. Obsahuje doměrky prací vyplývající ze zaměření skutečně provedených prací. Rozpis položek s odpočty a přípočty jsou uvedeny v příloze samotného ZBV.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

SO 307.3/3 Retenční nádrže - ZBV č. 186

Jedná se o úpravu výkazu výměr dle schválených změn RDS (změna a, b, c). Změna na základě skutečně provedených prací. Konečné výměry stavebního objektu se řídí č. 12.1. VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent měří množství každé provedené práce a potvrdí ve výkazu výměr. Obsahuje doměrky prací vyplývající ze zaměření skutečně provedených prací. Rozpis položek s odpočty a přípočty jsou uvedeny v příloze samotného ZBV.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 734 261 606.37 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 734 654 082.81 CZK