Bauleistung - 529342-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2019/S 216-529342

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Marcela Stachová
E-Mail: Marcela.Stachova@rsd.cz
Telefon: +420 284009207

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz//nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dálnice D8 0805/A Lovosice-Řehlovice

Referenznummer der Bekanntmachung: 02T3000020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Výstavba úseku dálnice D8 0805 skládajícího se z následujících částí: část A-trasa dálnice, část B-most Vchynice, část C-most Opárno, část D-most Dobkovičky, část E-tunel Prackovice, část F- tunel Radejčín.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 174-355720

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 02T3-000020
Bezeichnung des Auftrags:

Dálnice D8 0805/A Lovosice-Řehlovice

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
25/09/2007
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/10
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SMP CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 27195147
Postanschrift: Vyskočilova 1566
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger Bohemia, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 8 955 253 032.89 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Změna dle §222 ZZVZ. zadavateli není známo, zda se jednalo o malé či střední podniky.

Opravujeme chybně uveřejněnou informaci ve formulářích:

F 2017 - 025512 (ZBV 451), 025566 (ZBV 456), 025604 (ZBV 465), 025626 (ZBV 471), 025640 (ZBV 480), 027709 (ZBV 491), 027873 (ZBV 492), 028503 (ZBV 486), 028499 (ZBV 485), 029200 (ZBV 493), 030100 (ZBV 487), 030170 (ZBV 488), 030224 (ZBV 502), 030892 (ZBV 483), 030923 (ZBV 500), 031221 (ZBV 476), 034431(ZBV 462), 034617 (ZBV 463), 034840 (ZBV 499), 034899 (ZBV 490), 034943 (ZBV 495), 035376 (ZBV 508), 035384 (ZBV 523), 035391 (ZBV 524), 035612 (ZBV 510),

F2018 - 008100 (ZBV 516), 008069 (ZBV 532), 008108 (ZBV 533), 011056 (ZBV 518), 011070 (ZBV 520), 011113 (ZBV460), 014245 (ZBV 541), 016234 (ZBV 531), 016312 (ZBV 540), 016389 (ZBV 542), 016411 (ZBV 534), 016418 (ZBV 546), 019743 (ZBV 537), 021323 (ZBV 545), 021366 (ZBV 554), 021850 (ZBV 538), 022076 (ZBV 552), 027083 (ZBV 560), 027162 (ZBV 530), 031385 (ZBV 529), 033717 (ZBV 589), 039467 (ZBV 602), 039483 (ZBV 553), 039489 (ZBV 590), 040591 (ZBV 599), 040598 (ZBV 593), 042391 (ZBV 603),

F2019 - 007254 (ZBV 600), 016351 (ZBV 611), 019106 (ZBV 615), 019200 (ZBV 595), 029238 (ZBV 606), 029494 (ZBV 607), 032165 (ZBV 616),

V bodě VII. 2.2., správně mělo být zaškrtnut 1. bod týkající se § 222 odst. 5

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Ústecký kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO F 602.00/18 - Tunel Radejčín - bankovní záruka z rok 2017 - ZBV č. 630

Změna vznikla na žádost objednatele zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky za rok 2017. Změna vznikla z důvodu prodloužení výstavby stavby nezaviněné zhotovitelem. Zhotovitel předložil nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, nárok na prodloužení lhůty pro zprovoznění a oznámil nárok na dodatečnou platbu včetně všech dokladů. Tyto nároky vznikly zhotoviteli v souvislosti s nepředáním práv a přístupů pro používání příslušných stavenišť. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 924 351.58 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/10
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SMP CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 27195147
Postanschrift: Vyskočilova 1566
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger Bohemia, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO F 602.00/18 - Tunel Radejčín - bankovní záruka z rok 2017 - ZBV č. 630

Změna vznikla na žádost objednatele zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky za rok 2017. Změna vznikla z důvodu prodloužení výstavby stavby nezaviněné zhotovitelem. Zhotovitel předložil nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, nárok na prodloužení lhůty pro zprovoznění a oznámil nárok na dodatečnou platbu včetně všech dokladů. Tyto nároky vznikly zhotoviteli v souvislosti s nepředáním práv a přístupů pro používání příslušných stavenišť. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

SO F 602.00/18 - Tunel Radejčín - bankovní záruka z rok 2017 - ZBV č. 630

Změna vznikla na žádost objednatele zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky za rok 2017. Změna vznikla z důvodu prodloužení výstavby stavby nezaviněné zhotovitelem. Zhotovitel předložil nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, nárok na prodloužení lhůty pro zprovoznění a oznámil nárok na dodatečnou platbu včetně všech dokladů. Tyto nároky vznikly zhotoviteli v souvislosti s nepředáním práv a přístupů pro používání příslušných stavenišť. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 11 078 934 634.59 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 11 079 858 986.17 CZK