Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 529351-2018

01/12/2018    S232    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2018/S 232-529351

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brabrand Boligforening
CVR-nummer: +4536098511
Postadresse: Rymarken 2
By: Aarhus V.
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Meldgaard Christensen
E-mail: moch@bbbo.dk
Telefon: +45 31721771

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brabrandbolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jhbozdvarg
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: C.F. Møller Danmark A/S
Postadresse: Europaplads 2, 11.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Esben Kirk Sommer
E-mail: ekt@cfmoller.com
Telefon: +45 30168449

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brabrandbolig.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jhbozdvarg
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jhbozdvarg
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

BBBO_Afdeling 1_Prækvalifikation (PQ) - Hovedentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

BBBO indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i begrænset licitation ved renovering af 3 etageblokke med ca. 60 boliger og yderligere 60 rækkehuse, i alt 16162 m2. Renoveringen i afdeling 1 omfatter i hovedtræk klimaskærmen, udvendige kloakarbejder og indvendige installationsarbejder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Hans Broges vej 11 til 29 og Udsigten 1 til 84, 8220 Brabrand.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Prækvalifikation (PQ) - Hovedentreprise:

Facaderenovering af Hans Brogesparken som består af 3 etageblokke med ca. 60 boliger og yderligere 60 rækkehuse, i alt 16 162 m2. Renoveringen i afd. 1 omfatter i hovedtræk klimaskærmen, indvendige installationsarbejder samt renovering af haver, Hans Broges vej 11 til 29 og Udsigten 1 til 84, 8220 Brabrand.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se tilbudslisten og det øvrige projektmateriale.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette er en prækvalifikation, med afsæt i en efterfølgende hovedentreprise.

På baggrund af nærværende prækvalifikation, udvælges 5 tilbudsgivere.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse og kunne dokumenterer følgende:

- Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nr. For kontaktperson i ledende firma fremsendes telefonnummer og e-mailadresse.

Bevis for relevant erhvervsforsikring:

- Virksomhedens omsætning minimum 150 000 000 DKK de seneste 3 år,

- Virksomhedens soliditetsgrad mindst DKK 10%,

- Virksomhedens egenkapital mindst 5 000 000 DKK.

Referencer fra tilsvarende byggeprojekter.

De samlede udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet.

Oplysninger skal angives og uploades i ESPD-dokumentet, hvilken findes i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse og kunne dokumenterer følgende:

- Referencer fra tilsvarende byggeprojekter.

De samlede udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet.

Oplysninger skal angives og uploades i ESPD-dokumentet, hvilken findes i udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92 er gældende for hovedentreprisen, med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af projektgrundtaget.

For yderligere se udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 12:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnets Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2018