Bauleistung - 529356-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Jihlava: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2019/S 216-529356

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 00090450
Postanschrift: Kosovská 1122/16
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Postleitzahl: 586 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Luděk Rezničenko, MBA
E-Mail: reznicenko.l@ksusv.cz
Telefon: +420 567117164

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ksusv.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

II/602 Měřín - Řehořov

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

II/602 Měřín - Řehořov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 ve dvou úsecích, které se nachází v extravilánu mezi obcemi Měřín a Řehořov. Staničení I. úseku je od km 59,546 – 59,996 a II. úseku je od km 63,605 – km 65,855. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka vozovky je 8 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina v k.ú. Měřín (596116), Meziříčko u Jihlavy (587516) a Řehořov (745049).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 68
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 061-134158

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 082
Bezeichnung des Auftrags:

II/602 Měřín - Řehořov

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
13/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Colas CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26177005
Postanschrift: Ke Klíčovu 9
Ort: Praha 9
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 190 00
Land: Tschechien
E-Mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Telefon: +420 567574848
Fax: +420 567574802
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 15 126 440.80 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

II/602 Měřín - Řehořov

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 ve dvou úsecích, které se nachází v extravilánu mezi obcemi Měřín a Řehořov. Staničení I. úseku je od km 59,546 – 59,996 a II. úseku je od km 63,605 – km 65,855. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka vozovky je 8 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina v k.ú. Měřín (596116), Meziříčko u Jihlavy (587516) a Řehořov (745049).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 68
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 826 201.43 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Colas CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26177005
Postanschrift: Ke Klíčovu 9
Ort: Praha 9
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 190 00
Land: Tschechien
E-Mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Telefon: +420 567574848
Fax: +420 567574802
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Smluvní strany se vzájemně dohodly na Dodatku č. 1. Změna stávající smlouvy spočívá ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací. Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce-vícepráce v hodnotě 612 064,33 CZK bez DPH a nerealizované stavební práce-méněpráce v hodnotě -1 214 137,10 CZK bez DPH.

Vícepráce: Po odstranění asfaltových vrstev a nezpevněné krajnice byl objeven dvouřádek z kostek, který brání v provedení recyklace, je tedy navrženo vytrhání dvouřádku oboustranně v délce 460 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV. Z důvodu havarijního stavu je navržena výměna zábradlí na propustku u Měřína, vč. nových říms dl. 10 m, oprava kamenné dlažby na vtoku do propustku, doplnění zádržného systému podél propustku na začátku úseku u Měřína v dl. 40 m. Z důvodu velkého množství poruch byl prodloužen úsek+prodloužení VDZ, krajnice. Doplnění zádržného systému v místě častých dopravních nehod.

Méněpráce: Na základě rozhodnutí TDS při pochůzce stavby je stanoveno vynechání celoplošné vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny. Menší plocha (recyklace, postřik, ložná vrstva) z důvodu menší šířky komunikace. Skutečná plocha lokálních sanací podle geodetického zaměření.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce-vícepráce a nerealizované práce-méněpráce.

Vícepráce: Po odstranění asfaltových vrstev a nezpevněné krajnice byl objeven dvouřádek z kostek, který brání v provedení recyklace, je tedy navrženo vytrhání dvouřádku oboustranně v délce 460 m vč. odvozu na skládku KSÚSV. Z důvodu havarijního stavu je navržena výměna zábradlí na propustku u Měřína vč. nových říms dl. 10 m, oprava kamenné dlažby na vtoku do propustku, doplnění zádržného systému podél propustku na začátku úseku u Měřína v dl. 40 m. Z důvodu velkého množství poruch byl prodloužen úsek+prodloužení VDZ, krajnice.

Doplnění zádržného systému v místě častých dopravních nehod.

Méněpráce: Na základě rozhodnutí TDS při pochůzce stavby je stanoveno vynechání celoplošné vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny. Menší plocha (recyklace, postřik, ložná vrstva) z důvodu menší šířky komunikace. Skutečná plocha lokálních sanací podle geodetického zaměření.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 15 126 440.80 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 14 524 368.03 CZK