Lieferungen - 529433-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Äpfel

2019/S 216-529433

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Ilfov – Consiliul Județean
Nationale Identifikationsnummer: 4192545
Postanschrift: Str. Ernest Juvara nr. 3-5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Postleitzahl: 060104
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Călinoiu Constantin
E-Mail: cjilfov@cjilfov.ro, serv_investitii@cjilfov.ro, drumuri@cjilfov.ro, constantin.mihai@cjilfov.ro
Telefon: +40 2127534 / 2125693
Fax: +40 2127534 / 2125699

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjilfov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264347
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea și distribuția merelor în județul Ilfov, pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României

Referenznummer der Bekanntmachung: 4192545_2019_PAAPD1096284
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03222321 Äpfel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordarea gratuita pentru preşcolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din invatamantul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe in limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, cheltuielile de transport, distributie şi depozitare a acestora.

Fructe – mere.

Estimari ale cantitatilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

— acord-cadru:

—— cantitati minime = 5 074 580 bucati şi cantitati maxime = 5 358 080 bucati,

—— valoare minima: 2 791 019,00 RON fara TVA; valoare maxima: 2 946 944,00 RON fara TVA,

— contract subsecvent:

—— cantitati minime: 2 537 290 bucati şi cantitati maxime: 2 679 040 bucati,

—— valoare minima: 1 395 509,50 RON fara TVA si valoare maxima: 1 473 472,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:

Fructe – mere: 1 473 472,00 RON fara […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 946 944.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Unitatile scolare de invatamant de stat si privat autorizate/acreditate de Ministerul Educatiei Nationale din judetul Ilfov (conform tabelului – unitati scolare atasat in SICAP).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acordarea gratuita pentru preşcolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din invatamantul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe in limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, cheltuielile de transport, distributie şi depozitare a acestora.

Fructe – mere.

Estimari ale cantitatilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

— acord-cadru:

—— cantitati minime = 5 074 580 bucati şi cantitati maxime = 5 358 080 bucati,

—— valoare minima: 2 791 019,00 RON fara TVA; valoare maxima: 2 946 944,00 RON fara TVA,

— contract subsecvent:

—— cantitati minime: 2 537 290 bucati şi cantitati maxime: 2 679 040 bucati,

—— valoare minima: 1 395 509,50 RON fara TVA si valoare maxima: 1 473 472,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:

Fructe – mere: 1 473 472,00 RON fara TVA.

Nota: cantitatile estimate ale contractelor subsecvente anuale se vor actualiza in functie de numarul de elevi raportat de Inspectoratul Scolar.

Decontarea valorii totale a produselor distribuite se va face in functie de numarul de elevi si prescolari prezenti la cursuri.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Lantul de aprovizionare – algoritmul de calcul se regaseste detaliat si in cadrul caietului de sarcini / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Alte finantari

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Informatii şi formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:

1) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

2) Neincadrarea in prevederile ari. 165 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

3) Neincadrarea in prevederile ari. 167 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

4) Neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a acordului cadru. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu DUAE (Formular nr. 1).

Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:

— Marian Petrache, presedinte,

— Rizia Tudorache, vicepresedinte,

— Petre Popeanga, vicepresedinte,

— Monica Trandafir, secretar al judetului,

— Ionel Scriosteanu, administrator public,

— Bogdan Costea, director executiv,

— Constantin Calinoiu, director executiv,

— Adriana Jenica Coman, director executiv,

— Irina Suliman, director executiv adjunct,

— Andreea Martinescu, sef serviciu,

— Trandafir Remus, director executiv,

— Ileana Virginia Anghel-Person, director executiv adjunct,

— Gabriela Aldea, sef serviciu,

— Ramona Voicu, şef serviciu,

— Alina Ioana Carciumarescu, sef serviciu,

— Marilena Padure, director executiv adjunct,

— Franco Pop, sef serviciu,

— Radu Marioara, sef serviciu,

— Niculae Bita, sef birou,

— Ion Voicu, sef birou,

— Alexandra Tatu, sef birou,

— Ionica Vladutescu, sef serviciu,

— Jana-Eugenia Petrescu, sef serviciu,

— Alexandrina Marica, sef birou,

— Andra Diaconescu, director executiv,

— Claudia Irina Nicolae, sef birou,

— Cristina Nistor Caliu, sef birou,

— Iulian Constantin Anghelus, sef birou,

— Alexandra Ceobotarev, sef serviciu,

— Onoriu Gabriel Dragomir, sef serviciu,

— Elena Sandache, sef birou,

— Andrei Calin Vaida, sef birou,

— Liviu-Stelian Batagui, sef serviciu,

— Nicolae Cirstea, sef birou,

— Iulian Visanu, arhitect sef,

— Marius Catalin Ghinea, sef serviciu,

— Peter Bela Barta, director executiv,

— Ovidiu Valentin Alexei, director de cabinet.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertantii/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza capacitatea lor. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:

(a) certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii si certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al respectivului operator economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile şi completarile ulte […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie cel putin egala cu: 1 473 472,00 RON fara TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ofertanti asociati/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice: bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. Pentru calculul echivalentei euro/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul in care capacitatea economica şi financiara a ofertantului este sustinuta, in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatii cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataşeaza DUAE şi angajamentul ferm al tertului sustinator din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care se va realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineşte cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza in motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica şi financiara.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin: 1 473 472,00 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Nota: prin produse similare se intelege: fructe.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Informatii privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea acordului-cadru. Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 4 (patru) mijloace de transport autorizate pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru.

Proportia de subcontractare. Declaratii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Subcontractantii declarati in oferta nu pot fi schimbati pe parcursul derularii contractului decat cu acordul autoritatii contractante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numarul documentului de receptie. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractant, dupa caz): procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrarii, in cazul in care capacitatea tehnica şi/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataşeaza DUAE şi angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineşte cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza in motivele de excludere şi solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica şi profesionala.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmeaza sa le utilizeze, cu precizarea numarului de inmatriculare pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie sa demonstreze ca operatorul economic are la dispozitie mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare şt pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare şi Ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010, cu modificarile ulterioare (documente care confirma modul de dispunere a acestora, respectiv: contract de inchiriere, contract de comodat, leasing, contract prestari servicii etc. şi copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data prezentarii).

Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, dupa caz (Formularul 2 si/sau Formular 3). Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat şi ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfaşurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. In cazul in care capacitatea tehnica şi/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataşeaza DUAE şi angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinator/i va/vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lui/lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/ tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza in motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica şi profesionala.

Ofertantul trebuie sa completeze DUAE. Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odata cu DUAE. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, daca este cazul, conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Nota 1: ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat beneficiarului inainte de data semnarii contractului.

Nota 2: un asociat trebuie nominalizat lider al asocierii si trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asocierii.

Nota 3: oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru prestarea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instrucţiuni de la si in numele tuturor asociatilor. Individual si colectiv si ca lider al asocierii, este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din asociatie/consortiu sunt obligati sa ramana pe intreaga durata a contractului. Acordurile de asociere/subcontractare vor fi prezentate odata cu DUAE. In conformitate cu art. 182 alin. (1) si (3) din Legea nr. 98/2016, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, de catre 1 sau mai multi terti sustinatori. In cazul in care ofertantul işi demonstreaza capacitatea tehnica şi profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului/tertilor, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate, potrivit alin. (3). Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) se prezinta odata cu DUAE.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.

Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi genera […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita depunerea in SICAP, sub forma de solicitare de clarificari, a unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor in SICAP, caz in care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, sub forma de solicitare de clarificari, a depunerii in SICAP de noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP la procedura;

3) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, sub forma de solicitare de clarificari, a depunerii in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor, astfel incat ofertantii clasati pe locul I şi II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I, respectiv II. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita prezentata ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP la procedura.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Reguli de comunicare şi transmitere a datelor: solicitarile de clarificari se vor transmite in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la sectiunea „Documentatie şi clarificari” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar, complet şi fara ambiguitati la clarificarile solicitate, cu respectarea termenelor prevazute de Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”) in format electronic semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 82/2002, operatorul economic va preciza, motivat, in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuala.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019