Építési beruházás - 529474-2020

06/11/2020    S217

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 217-529474

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 162-391586)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bicske IMCS építése és rakodó áthelyezése

Hivatkozási szám: EKR000713412020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása, a pályaudvar és a közösségi közlekedés fejlesztése, kapcsolódó létesítményeik kivitelezése és tervezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391586

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 03/11/2020
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 24/11/2020
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 03/11/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 24/11/2020
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a tárgyi korrigendummal, a Kbt. 55. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, a felhívást módosítja. A korrigendum kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítását célozza, egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.