Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 529489-2018

01/12/2018    S232

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 232-529489

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Királyszentistván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03859
Postai cím: Fő utca 32–34.
Város: Királyszentistván
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Ilona polgármester
E-mail: kiszti@invitel.hu
Telefon: +36 88589921
Fax: +36 88589920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiralyszentistvan.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kiralyszentistvan.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Litér Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK19919
Postai cím: Álmos utca 37.
Város: Litér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8196
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szedlák Attila polgármester
E-mail: liter@liter.hu
Telefon: +36 88598010
Fax: +36 88598016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.liter.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.liter.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 407 215 590.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Litér Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Királyszentistván 038/12 helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz.”

Az érintett település:

Királyszentistván Község Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepére jelenleg érkező nyers szennyvíz minősége és mennyisége a rendelkezésre álló biológiai térfogatokkal nem kezelhető olyan hatékony-sággal, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei stabilan és hosszú távon, minden pontban kielégítsék a hatósági engedély szerinti határértékeket.

A tervezett fejlesztés során a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitását növelni kell, amihez új reaktor térfogatok kerülnek kialakításra, korszerű tisztítási technológia alkalmazása mellett. Az új léte-sítmények építésére, illetve a meglévő technológiai egységek bővítésére/korszerűsítésére jelen feladat keretében Ajánlatkérő 4940 LE biológiai kapacitás kiépítését várja el.

Feladatok

A tervezett szennyvíztisztítási technológia vegyszeres foszforeltávolítással kiegészített teljes biológiai szerves anyag és tápanyag eltávolítás, a keletkező iszap sűrítésével és gépi víztelenítésével, a tisztított szennyvíz biztonsági fertőtlenítési lehetőségének kialakításával.

Fejlesztendő létesítmények:

Mechanikai előtisztító fokozat,

Biológiai tisztító fokozat kiépítése a jelenlegi műtárgyak felhasználásával (anoxikus, aerob tisztítási lépcsők megvalósítása, kiegészítő vegyszeradagolással),

Iszapsűrítő fokozat kiépítése gépi iszapvíztelenítéssel,

Meglévő technológiai épület fejlesztése (iszapvíztelenítő és vegyszertároló gépház) és új fúvógépház kialakítása,

Biológiailag tisztított szennyvíz fertőtleníthetőségének kialakítása,

Az új műtárgyak kiépítését biztosító tereprendezési, bontási munkák elvégzése.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 1 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00065

II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. Része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében meg-valósuló feladatokhoz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
Telefon: +36 303852551
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 342 333 681.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 407 215 590.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kitűzés, geodéziai bemérés, szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok, tervezői művezetés, kiegészítő tervek készítése, minőségügyi szakmérnöki feladatok ellátása, anyagok stb. beszállítása, szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása, minőségvizsgálatok, gépek, eszközök bérlése, telephelybérlés, őrzés, hulladékelszállítás, elhelyezés, pénzügyi szolgáltatások stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Cég neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20

Kktv. szerinti minősítése: középvállalkozás

M-E 2020 Konzorcium

Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Cég neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

Kktv. szerinti minősítése: nem tartozik a Kktv. hatálya alá

Cég neve: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Adószám: 13125811-2-44

Kktv. szerinti minősítése: nem tartozik a Kktv. hatálya alá

Cég neve: Colas Alterra Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 13961149-2-44

Kktv. szerinti minősítése: nem tartozik a Kktv. hatálya alá

Cég neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Adószám: 14300327-2-44

Kktv. szerinti minősítése: nem tartozik a Kktv. hatálya alá

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2018