Supplies - 529596-2021

19/10/2021    S203

Lithuania-Vilnius: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 203-529596

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga CPO LT
National registration number: 302913276
Postal address: Ukmergės g. 219-1
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 07152
Country: Lithuania
Contact person: Margarita Skėrienė
E-mail: m.skeriene@cpo.lt
Telephone: +370 65834016
Internet address(es):
Main address: http://www.cpo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=601282
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=601282&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezinfekcinės medžiagos

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

VšĮ CPO LT atlieka viešąjį pirkimą pagal VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės įgaliojimą. Viešuoju pirkimu siekiama įsigyti dezinfekcines medžiagas: jautrių paviršių valymo ir dezinfekcijos priemones, servetėles alkoholiams jautrių paviršių valymui ir dezinfekcijai, bespalves priemones odos dezinfekcijai, dažytas priemones odos dezinfekcijai, priemones rankų dezinfekcijai. Pirkimas skaidomas į 5 dalis, kiekvienos pirkimo dalies apimtys yra nurodytos konkurso sąlygose.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jautrių paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto dalies aprašymas ir preliminarūs kiekiai yra nurodyti konkurso sąlygose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servetėlės alkoholiams jautrių paviršių valymui ir dezinfekcijai (be alkoholio)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto dalies aprašymas ir preliminarūs kiekiai yra nurodyti konkurso sąlygose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto dalies aprašymas ir preliminarūs kiekiai yra nurodyti konkurso sąlygose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dažyta priemonė odos dezinfekcijai

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto dalies aprašymas ir preliminarūs kiekiai yra nurodyti konkurso sąlygose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rankų dezinfekcijos, plovimo priemonės ir odos losjonas (kremas)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto dalies aprašymas ir preliminarūs kiekiai yra nurodyti konkurso sąlygose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Įgaliotoji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus vykdyti šiame pirkime nustatytas sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkėjas nereikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu. Prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas turi sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės be PVM, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną. Pirkėjas delspinigius Tiekėjui gali išskaičiuoti iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas privalo sumokėti 5 proc. (penkių procentų) pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021