Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 52968-2019

Nem javított gépi fordítás

04/02/2019    S24

Franciaország-Grenoble: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások

2019/S 024-052968

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Grenoble-Alpes Métropole
20004071500019
Le Forum — CS 50053, 3 rue Malakoff
Grenoble
38031
Franciaország
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-kód: FRK24

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lametro.fr

A felhasználói oldal címe: http://agysoft.marches-publics.info

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://agysoft.marches-publics.info
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Grenoble-Alpes Métropole: Caroline Reichert — service commande publique
Le Forum — CS 50053, 3 rue Malakoff
Grenoble
38031
Franciaország
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-kód: FRK24

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://agysoft.marches-publics.info

A felhasználói oldal címe: http://agysoft.marches-publics.info

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://agysoft.marches-publics.info
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kerékpárbérleti szolgáltatás és a városi ciklusra vonatkozó iránymutatások működése

Hivatkozási szám: 2019-Fcs-Dajm-0013
II.1.2)Fő CPV-kód
50111000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A metrológiai szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kerékpárt és kiegészítőket, illetve egy meghatározott helyet alkalmazzanak. A szerződő fél felel a teljes szolgáltatás működéséért. Ezek a következők:

Hosszú távon 8 000 kerékpárral rendelkező parkolóból, ebből körülbelül 300 kerékpár elektromos árammal működik;

Egy sor egyedi utasítással, „Metroox”, közös utasításokkal és „Minibox” („Minibox”) kollektív utasításokkal,

Chronopovéro állomás.

Rendelkezéseket kell hozni továbbá a szolgáltatás promóciójára és marketingjére, a berendezések karbantartására, a bevételek beszedésére, a takarításra és karbantartásra, valamint a bányászok és a Chronopenovedékek feldolgozására és üzembe helyezésére.

Egyetlen szerződés odaítélése. A szolgáltatások 4 átalány összegű részletre oszlanak. A szerződés tartalmaz egy, legfeljebb 1 500 000 EUR összegű, a szerződés időtartama alatt maximum EUR összegű komponens-keretmegállapodást.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34430000
50111100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRK24
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A metrológiai szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kerékpárt és kiegészítőket, illetve egy meghatározott helyet alkalmazzanak. A szerződő fél felel a teljes szolgáltatás működéséért. Ezek a következők:

Hosszú távon egy 8 000 kerékpárral rendelkező parkolóból, amelyből körülbelül 300 kerékpár elektromos árammal működik; egy sor egyedi utasítással, „Metroobox”, kollektív utasításokkal és „Minibox” („Minibox”) kollektív utasításokkal,

Chronopovéro állomás.

Rendelkezéseket kell hozni továbbá a szolgáltatás promóciójára és marketingjére, a berendezések karbantartására, a bevételek beszedésére, a takarításra és karbantartásra, valamint a bányászok és a Chronopenovedékek feldolgozására és üzembe helyezésére.

Egyetlen szerződés odaítélése. A szolgáltatások 4 átalány összegű részletre oszlanak. A szerződés tartalmaz egy, legfeljebb 1 500 000 EUR összegű, a szerződés időtartama alatt maximum EUR összegű komponens-keretmegállapodást.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Critère 1: valeur technique / Súlyszám: 55
Minőségi kritérium - Név: Sous-critère 4 valeur technique: performance en matière de développement et de mobilité durables / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Critère 3: performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Sous-critère 1 valeur technique: gestion globale du service, organisation et moyens humains / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Sous-critère 2 valeur technique: qualité dans l'exécution des missions du prestataire / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Sous-critère 3 valeur technique: caractère innovant et pertinence des propositions du candidat / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

1. kritérium: szakmai kapacitás – vonatkozó hivatkozások (40%);

2. kritérium: műszaki kapacitás (30%);

3. kritérium: gazdasági és pénzügyi kapacitás (30%).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: igen
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A piac rögzített és 3 opcionális részvénnyel rendelkezik.

— 1-IG: automatikus művelet flottánig,

— 2-IG: az Echirrolles automatikus utasítássorozatának működtetése,

— 3-IG: a sassenage technológiájának kereskedelmi megnyitása.

A szerződés kötelező változatot ír elő, amely kötelező választ ad az ajánlati felhívásra. 2 további szolgáltatás nyújtására is sor kerül (ha vannak ilyenek).

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1) megfelelően kitöltött, keltezett és aláírt, adott esetben a konzorcium minden egyes tagjának azonosítóval ellátott levele (DC1). Csoport esetén csatolni kell a vezető szerződő fél felhatalmazásának a szerződő felek általi hatáskörét, amely tanúsítja, hogy a meghatalmazott képviselő a csoport egésze nevében felhatalmazást kap a kérelemmel és az ajánlattételi felhívással kapcsolatos dokumentumok aláírására;

2) nyilatkozat a megfelelően keltezett és aláírt ajánlattevő becsületbeli nyilatkozatával kapcsolatban, amely igazolja, hogy a csoport kérelmezője/tagjai nem lesznek jelen azon esetek egyikében sem, amikor a pályázatok nem jogosultak közbeszerzési szerződésekre (az ingyenes formátum vagy a DC1 számú bejelölt négyzet van);

3) a kérelmező vagy adott esetben a csoport minden egyes tagja nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy jogköre;

4) K-Bisz kivonat vagy ezzel egyenértékű.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1) a rendelkezésre álló utolsó 3 pénzügyi évben a teljes üzleti forgalomról és a szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos forgalomról szóló kimutatás;

2) a folyamatos szakmai felelősségbiztosítás igazolása.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1) A jelölt bemutatása Csoport esetében egyértelműen meghatározott: a csoport tagjainak személyazonossága és szerepe, tekintettel a projekttel kapcsolatos szakértelemre és várható kiegészítő jellegre;

2) a kérelmező rendelkezésére álló tárgyi eszközök (eszközök, műszaki berendezések stb.) leírása;

3) A pályázó szervezetének, know-how-jának és emberi erőforrásainak leírása a hasonló szolgáltatások irányításának biztosítása érdekében: személyzeti létszám, személyzet, képesítés, beosztás, szervezeti felépítés szerinti bontásban;

4) a szerződés tárgyához hasonló szolgáltatás irányítására vonatkozó lényeges és részletes hivatkozások listája: kerékpárkölcsönzés, szervizelés és karbantartás, ügyfélkapcsolatok, partnerség a helyi hatóságokkal, adott esetben a bevételek kezelése. Hivatkozások az elmúlt 3–5 évre vonatkozóan az összeggel, az időponttal és a kedvezményezettel. E szolgáltatásokat a címzett nyilatkozata vagy a gazdasági szereplő nyilatkozata alapján nyújtják;

5) adott esetben a kérelmező számára a kellő gondosság mellett történő további benyújtást.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Konzultáció a CCAP-ban részletezett szociális feltételekkel (beiktatási záradék) és a személyzet átvételére vonatkozó kötelezettség.

Rögzített árak és egységárak alapján fizetett szolgáltatások. Az árak a szerződő Félnél ismertetett eljárások szerint évente felülvizsgálhatók. A szerződés feltételei szerint engedélyezett 5% -os előleg. A 30 napos szolgáltatásokra vonatkozó teljes kifizetési időszak.

Az ellátások finanszírozására vonatkozó rendelkezések: a Grandes-Alpes Métropole költségvetése.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/03/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Francia
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A borítékokat elektronikusan kell benyújtani. A teljes vélemény megismerése, a DCE hozzáférése, a vásárló kérdésfeltevése, levél küldése a vevőnek http://agysoft.marches-publics.info

A döntés-előkészítő dokumentum ingyenes és letölthető a felhasználói oldal címére. A kérelmet vagy C1 és C2 formában (a helyszínen ingyenesen) lehet benyújtani. www.economie.gouv.fr) vagy európai egységes közbeszerzési dokumentum (ESPD) formájában. Az ajánlatok elektronikus úton történő továbbítása szükséges ehhez a konzultációhoz, és azt a felhasználói oldalon kell elvégezni. Ezért a papíron történő továbbítás nem megengedett. Az ajánlatok elektronikus úton történő továbbítására vonatkozó eljárásokat a konzultációs szabályok tartalmazzák.

Sassenage (38360) tárolóhely lehetséges (nem kötelező): részletesebb tájékoztatásért kérjük, olvassa el a látogatás megszervezésével kapcsolatos konzultációs szabályokat. Annak lehetősége, hogy a szerződő fél számára a későbbiekben egy vagy több szerződést hasonló szolgáltatások teljesítésére ruházzon. A kötelező változatot az alapajánlatra vonatkozó kötelező válasz mellett a CCTP és a konzultációs rendelet részletezi. Ugyanez vonatkozik a 2 további szolgáltatás tartalmára is (ha vannak ilyenek), amelyeket a pályázóknak nem kell megválaszolniuk. Ez versenytárgyalásos eljárás, 1-bentárgy kiválasztási szakasz és 2e) pályázati kiválasztási szakasz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Franciaország
Telefon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Franciaország
Telefon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2019