ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 529723-2019

08/11/2019    S216    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo paskelbimo 

Prancūzija-Coulommiers: Bortiniai sunkvežimiai su keltuvu

2019/S 216-529723

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ville de Coulommiers
Nacionalinis registracijos Nr.: 21770131700018
Adresas: 13 rue du Général de Gaulle
Miestas: Coulommiers
NUTS kodas: FR102
Pašto kodas: 77120
Šalis: Prancūzija
El. paštas: marches.publics@coulommiers.fr
Telefonas: +33 164753925
Faksas: +33 164758979

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.coulommiers.fr/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acquisition d'un camion poids lourd neuf et transfert de nacelle existante

Nuorodos numeris: 19pa147
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34142100
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Lot 1:

— fourniture et livraison d'un camion poids lourds neuf.

Lot 2:

— mise à disposition d'une nacelle pendant la phase de modification du véhicule,

— démontage de l'ancienne nacelle,

— vérification et remise en état,

— transfert de la nacelle sur le nouveau véhicule,

— réalisation du certificat de carrossage,

— immatriculation du véhicule.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 93 946.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Acquisition d'un camion poids lourds neuf

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34140000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR102
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Acquisition d'un camion poids lourds neuf.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Transfert de nacelle existante sur le nouveau camion

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34952000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR102
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Transfert de nacelle existante sur le nouveau camion.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 55
Kaina - Lyginamasis svoris: 45
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Pirkimui netaikoma direktyva
Paaiškinimas:

Ce marché ayant été passé sous forme de procédure adaptée, celui-ci ne relève pas du champ d'application de la directive européenne et n'a donc pas fait l'objet d'un avis préalable au JOUE.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Acquisition d'un camion poids lourds neuf

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ESCO VI
Adresas: 24 RD 306
Miestas: Cesson
NUTS kodas: FR102
Pašto kodas: 77246
Šalis: Prancūzija

Interneto adresas: http://www.marches-publics.info/

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 55 500.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Transfert de nacelle existante sur le nouveau camion

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: GH-CI
Adresas: 33 rue des Frères Lumière — ZI Nord
Miestas: Meaux
NUTS kodas: FR102
Pašto kodas: 77100
Šalis: Prancūzija

Interneto adresas: http://www.marches-publics.info/

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 38 446.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Melun,

43 rue du Général de Gaulle — BP 8630

77008 Melun Cedex

Téléphone: +33 160566630 — Fax: +33 160566610.

greffe.ta-melun@juradm.fr

http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa

— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief. Ce recours en annulation peut être assorti d'une demande en référé suspension des actes attaqués dans les mêmes délais,

— recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution,

— un recours en référé contractuel peut être exercé dans les 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Melun
Adresas: 43 rue du Général de Gaulle
Miestas: Melun
Pašto kodas: 77008
Šalis: Prancūzija
El. paštas: greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefonas: +33 160566630
Faksas: +33 160566610

Interneto adresas: http://melun.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/11/2019