Lieferungen - 529727-2019

08/11/2019    S216

Česko-Ostrava: Antibakteriální látky pro systémové použití

2019/S 216-529727

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00635162
Poštovní adresa: Nemocniční 898/20A
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 728 80
Země: Česko
Kontaktní osoba: Michal Štefek
E-mail: michal.stefek@mnof.cz
Tel.: +420 596192286

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mnof.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Antibiotika

Spisové číslo: VZ/41/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky antibiotik dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 784 663.60 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

9. část: J01DB04 - Cefazolin

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

10. část: J01DC02 - Cefuroxim

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

13. část: J01DD04 - Ceftriaxon

Část č.: 13
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

19. část: J01GB06 - Amikacin (injekce)

Část č.: 19
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

26. část: J01XD01 - Metronidazol

Část č.: 26
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

27. část: J01XX08 - Linezolid

Část č.: 27
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651100 Antibakteriální látky pro systémové použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA, sklad nemocniční lékárny.

II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Velikost balení / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 125-304866
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 9
Název:

9. část: J01DB04 - Cefazolin

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 173 192.60 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 198 128.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 10
Název:

10. část: J01DC02 - Cefuroxim

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 616 719.76 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 513 290.40 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 13
Název:

13. část: J01DD04 - Ceftriaxon

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 113 144.29 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 94 147.20 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 19
Název:

19. část: J01GB06 - Amikacin (injekce)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 24 523.20 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 704.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 26
Název:

26. část: J01XD01 - Metronidazol

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 238 222.40 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 936 813.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 27
Název:

27. část: J01XX08 - Linezolid

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/11/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45359326
Poštovní adresa: K pérovně 945/7
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 102 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 140 754.48 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 21 581.60 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/11/2019