Доставки - 529742-2018

TIЗаглавиеБългария-Гулянци: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
NDНомер на документа529742-2018
PDДата на публикуване01/12/2018
OJНомер на броя232
TWМястоГУЛЯНЦИ
AUНаименование на органаОбщина Гулянци (000413691)
OLЕзик на произходBG
CYДържаваBG
AAВид на органа3 - Регионален или местен орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен30/11/2018
DTКраен срок04/01/2019
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV15000000 - Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 - Различни хранителни продукти
RCКод NUTSBG314
IAИнтернет адрес (URL)http://www.gulyantsi.net.
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС