Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 529742-2018

TIЗаглавиеБългария-Гулянци: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
NDНомер на документа529742-2018
PDДата на публикуване01/12/2018
OJНомер на броя232
TWМястоГУЛЯНЦИ
AUНаименование на органаОбщина Гулянци (000413691)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа3 - Регионален или местен орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен30/11/2018
DTКраен срок04/01/2019
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV15000000 - Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 - Различни хранителни продукти
RCКод NUTSBG314
IAИнтернет адрес (URL)http://www.gulyantsi.net.
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС