Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 529833-2023

01/09/2023    S168

Suomi-Vantaa: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2023/S 168-529833

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 3 C (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 01770
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Rami-Eikka Lehtonen
Sähköpostiosoite: rami-eikka.lehtonen@hankintajuristit.fi
Puhelin: +358 401527358
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=468549&tpk=fd845c63-2fff-468b-9746-50e989949d3c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=468549&tpk=fd845c63-2fff-468b-9746-50e989949d3c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointiyhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lymfaterapiapalveluiden hankinta

Viitenumero: HUS 634-2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat HUS-yhtymän (HUS) hoidossa olevien aikuisten ja lasten manuaaliseen lymfaterapiaan liittyvät palvelut. Lymfaterapiaa annetaan erityisesti Iho- ja allergiasairaalan, Naistenklinikan, Lasten- ja nuorten sairaalan, Syöpäkeskuksen, Puistosairaalan ja Siltasairaalan potilaille. Myös muiden yksiköiden potilailla voi olla tarvetta lymfaterapialle.

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress.

Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta myös esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Tämä tarjouskilpailu on jatkoa keväällä 2023 suoritettuun hankintaan. Tässä tarjouskilpailussa kilpailutetaan uudelleen osa-alueet, joihin ei aiemmassa kilpailutuksessa saatu tarjouksia tai jotka jouduttiin keskeyttämään.

Tarjouskilpailussa tullaan valitsemaan enintään 55 palveluntuottajaa.

Hankinta on jaettu osiin alla kuvatulla tavalla:

1. HUS Vantaan alue, enintään 10 palveluntuottajaa,

2. HUS Keravan alue, enintään 10 palveluntuottajaa,

3. HUS Porvoon alue, enintään 6 palveluntuottajaa,

4. HUS Pornaisen ja Sipoon alueet, enintään 4 palveluntuottajaa,

5. HUS Askolan, Loviisan ja Lapinjärven alueet, enintään 10 palveluntuottajaa,

6. HUSin alueen ulkopuoliset palveluntuottajat, enintään 15 palveluntuottajaa. Tällaisten palveluntuottajien toimipisteen on sijaittava jossakin HUSin toimialueen naapurikunnassa.

Osa-alueita on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä liitteineen.

Jokaiselle osa-alueelle valitaan enintään osa-alueen kuvauksessa mainittu määrä palveluntuottajia. Jos tarjouksia saadaan enemmän kuin osa-alueelle määritelty enimmäismäärä, valinta tehdään tarjousvertailulla. Jos tarjouksia saadaan vähemmän kuin osa-alueelle määritelty palveluntarjoajien enimmäismäärä, valitaan palveluntuottajiksi kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Hankintayksikkö varaa kuitenkin mahdollisuuden keskeyttää hankinta yksittäisten tai kaikkien osa-alueiden osalta, mikäli Hankintayksikkö katsoo saatujen tarjousten perusteella, ettei se voi varmistua esimerkiksi palveluiden riittävästä jatkuvuudesta, saatavuudesta tai kattavuudesta osa-alueen sisällä. Arviointiin vaikuttavat osa-aluekohtaisesti mm. palveluntuottajien tarjoamien lymfaterapeuttien kokonaislukumäärä, palveluntuottajien toimipisteiden sijainti, faskiakäsittely- tai alipainehoitomahdollisuus sekä muut palveluntuotantoon vaikuttavat seikat.

Hankinnan ennakoitu arvo on noin 500 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan enimmäisarvo on myös 500 000 euroa (alv 0 %).

Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota valituille palveluntuottajille yksinoikeutta palvelun tuottamiseen.

Tilausten tekemisen ehdot ja perusteet on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

HUS pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset, mikäli tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla. Hankinnan keskeyttämiseen sovelletaan hankintalain 125 §:ää.

Hankintasopimus tehdään kahden (2) vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle. Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista optiokautta (1v + 1v). Optioissa on kyse hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Mikäli palveluntuottaja tulee valituksi useammalle kuin yhdelle osa-alueelle, osiot voidaan yhdistää yhteen sopimukseen.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUS: Vantaan alue

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Tarjoajan toimipisteen on sijaittava Vantaan alueella. Kyseiselle alueelle valitaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUS: Keravan alue

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kerava

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Tarjoajan toimipisteen on sijaittava Keravalla. Alueelle valitaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUS: Porvoon alue

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Porvoo

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Tarjoajan toimipisteen tulee sijaita Porvoossa.

Alueelle valitaan enintään 6 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUS: Pornaisten ja Sipoon alueet

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pornainen ja Sipoo.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Palveluntuottajan toimipisteen tulee sijaita Pornaisten tai Sipoon alueella. Tälle osa-alueelle valitaan enintään 4 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUSin alueen ulkopuoliset toimijat

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Tässä osa-alueessa hankintaan HUSin alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntuottajien lymfaterapiapalveluita. Palveluntuottajan toimipisteen on sijaittava jonkin HUSin alueen kunnan naapurikunnassa.

HUS voi tilata lymfaterapiapalvelun potilaalleen HUS:n alueen kuntien ulkopuolelta, jos se on potilaan tilanne huomioiden helpompaa ja tarkoituksenmukaisempaa kuin potilaan kotikunnan palveluntuottajalta tilaaminen esimerkiksi lyhyemmän välimatkan takia. Palveluntuottajalla on myös oltava valmius tehdä kotikäyntejä HUS:in alueen potilaiden luokse.

HUSin alueen ulkopuolisista tarjoajista valitaan enintään 15 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HUS: Askolan, Loviisan ja Lapinjärven alueet

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Askola, Loviisa, Lapinjärvi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lymfaterapia sisältää kokonaisvaltaisen laadukkaan manuaalisen lymfaterapian. Palveluntuottajasta riippuen lymfaterapia voi sisältää manuaalisen lymfaterapian lisäksi faskiakäsittelyä ja/tai konehoitoa esim. LPG, LymfaTouch, Lympha Press ja VentiPress. Kokonaisvaltainen lymfaterapia sisältää myös itsehoito-ohjausta esim. ihonhoito- ja jumppa-ohjeita sekä kompressiosidonnan jokaisella hoitokerralla. Lisäksi lymfaterapiaan voi sisältyä hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan ihon rasvaus tai lääkerasvaus ennen kompressiosidonnan toteutusta.

Lymfaterapian tavoitteena on potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Palveluntuottajan toimipaikan tulee sijaita Askolan, Loviisan tai Lapinjärven alueella. Tälle osa-alueelle valitaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Tarkempi kuvaus hankittavien lymfaterapiapalvelujen sisällöstä on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Vaatimuksena on, että palveluntarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 06/10/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/08/2023