Lieferungen - 530006-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Skalica: Operationstische

2019/S 216-530006

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 44444761
Postanschrift: Koreszkova 7
Ort: Skalica
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 909 82
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Hana Šlachtová
E-Mail: slachtova@tendrex.sk
Telefon: +421 908464595

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nspskalica.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10491

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3

Referenznummer der Bekanntmachung: 27062019/FNsP/SI/ZT3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33192230 Operationstische
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly, pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a.s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192210 Untersuchungstische
33192100 Medizinische Betten
51400000 Installation von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP-PO2-SC213-2017-20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 125-305834
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), sa osoba podľa § 8 zákona - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 44 444 761, rozhodla zrušiť predmetné verejné obstarávanie, nakoľko v lehote na predkladanie ponúk boli predložené len 2 ponuky. S cieľom získať čo najvyšší počet ponúk, osoba podľa § 8 zákona opätovne vyhlási verejné obstarávanie s upravenými

technickými špecifikáciami predmetu zákazky (zdravotníckej techniky), čo by malo prispieť k vyššiemu počtu predložených ponúk, a tým k efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov osoby podľa § 8 zákona. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019