Szolgáltatások - 530013-2022

28/09/2022    S187

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2022/S 187-530013

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Krisztina
E-mail: krisztina.nemes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18961043
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NÖF - Komplex kommunikációs feladatok (1068/2021)

Hivatkozási szám: EKR000170822022
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

NÖF - Komplex kommunikációs feladatok (1068/2021)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79530000 Fordítási szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Elsősorban AK vagy a nyertes AT székhelyén, valamint: Eger, Sümeg, Sopron, Komlódtótfalu, Szécsény-Benczúrfalva, Szigetvár, Nagyvázsony, Tiszadob, Sárospatak.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT feladatai:

A beszerzés keretében megvalósítani tervezett kommunikációs feladatok a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram következő 9 megújuló helyszínének- 2022. évi marketingkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódnak. A beszerzés konkrét tárgya és mennyisége helyszínenként eltérő lehet. Az adott feladat nem minden helyszínt érintően kerül megvalósításra.

1. Kreatív ügynökségi feladatok

Nyertes AT feladata lehetséges módon, de nem szükségszerűen a helyszínek kommunikációs tevékenységét támogató és a tervezett kampányokat előkészítő kreatív ügynökségi feladatok ellátása, így különösen a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre, marketingeszközökre alkalmazott kreatívok kidolgozása, valamint az ezekkel összefüggő szövegírási (szövegírás, stilizálás, lektorálás, korrektúra, fordítás) és grafikai feladatok ellátása (nyomdai termékek, szóró- és reklámajándéktárgyak, dekorációs- és marketingeszközök, installációs eszközök grafikai tervezése)

2. Gyártás - fotó, és videó

Nyertes AT feladata fotózás (hirdetések, online megjelenések és a nyomdai eszközök tervezése során felhasználásra kerülő képi elemek biztosítása fotózási feladatok ellátásával vagy stockfotó vásárlásával) és a rendezvények videódokumentálása (Megrendelő a rendezvényeken készített felvételekből opcionálisan várja el nyertes AT-től 2-5 perc hosszúbemutató videofilm készítését.)

3. Gyártás - nyomda, reklámajándék, dekorációs és marketingeszközök

Nyertes AT feladata a nyomdai termékek (szórólap, kiadvány stb.) és a médiafelületeken megjelenő kreatívok (plakát, CLP stb.) teljes körű gyártása és nyomdai (digitális vagy ofszet) kivitelezése.

Nyertes AT feladata a Megrendelő által meghatározott ajándéktárgyak, marketing és promóciós célú tárgyak, installációk gyártása.

4. PR-ügynökségi szolgáltatások

Nyertes AT feladata a Projekt kommunikációjához kapcsolódó PR-ügynökségi feladatok ellátása (PR kampány koncepció kidolgozása; PR cikk szövegírás átadott háttéranyag alapján)

5. Online ügynökségi feladatok

Nyertes AT feladatai tervezetten e körben:

- Éves online kommunikációs stratégia és ütemterv elkészítése: web, social média, e-DM és egyéb online kampányokra vonatkozóan.

- Az e-DM kampányokhoz kapcsolódóan:

o hírlevél HTML-programozása,

o kiküldésre előkészítés és kiküldés a Megrendelő által átadott címlistára.

- Honlapfejlesztés vagy frissítés.

- Közösségimédia-szolgáltatások (közösségimédia-stratégia készítése, közösségimédia felületek (Facebook-oldal, Youtube-csatorna, TikTok, Instagram stb.) tartalommenedzselése, képes, videós, szöveges tartalmak feltöltése, és tartalmak gyártása), közösségi felületeken kommentek kezelése, hirdetések tervezése és elkészítése, Weboldalon és Facebookon megjelenő kvíz- és egyéb kreatív játékok teljes körű megvalósítása, lebonyolítása.

- Social media influencer együttműködés.

6. Rendezvényszervezés

Nyertes AT feladata a Megrendelő kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó rendezvénykoncepció kialakítása, a rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása, a szükséges eszközök biztosítása.

A rendezvényszervezési feladatok tervezetten az alábbi feladatokat foglalják magukban: Technikai eszközök biztosítása (hang,- fény,-és színpadtechnika, vetítéstechnika, biztonságtechnika stb.); Programok, játékok biztosítása; Berendezés, dekoráció biztosítása; catering biztosítása.

Nyertes AT feladata várhatóan, tervezetten a következő rendezvénytípusok megvalósítása:

- Sajtónyilvános nyitórendezvény kastély/vár átadásakor - kb 50 fő részvételével.

- Nagyközönségi nyitó rendezvény - 2-3 órás nagyközönségi rendezvény körülbelül 100-500 fő részvételével.

- Egynapos study tour-ok szervezése (beutaztatók, rendezvényszervezők, filmesek részére) - kb 30 fő részvételével.

- Belföldi kiállításokon, fesztiválokon való megjelenés.

- Sajtótájékoztatókkal kapcsolatos feladatok ellátása - 2-3 óra időtartamban kb 20 fő részvételével.

7. Utazás, szállítás

Nyertes AT feladata a felmerülő nyomdai szolgáltatáshoz vagy egyéb gyártási feladathoz kapcsolódó belföldi szállítás lebonyolítása, továbbá a technikai és dekorációs eszközpark, nyomdatermékek, reklám- és ajándéktárgyak, installációs eszközök rendezvényhelyszínekre történő oda- és visszaszállítása, rakodása, a rendezvényeken szükséges ki/bepakolása, összeszerelése és a szállítási feladatokhoz szükséges humán erőforrás biztosítása is.

8. Médiatervezés és vásárlás

Nyertes AT feladata médiatervezés, felületvásárlás, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások biztosítása, kampánymenedzsment feladatok ellátása és a kampány-optimalizáció. A médiatervek elkészítésénél elvárás a médiatervező- és optimalizáló eszközök/rendszerek használata. Nyertes AT feladata a médiavásárlás teljes körű lebonyolítása és végrehajtása a Megrendelő által elfogadott médiaterv alapján. Minden esetben szükséges: az országos lefedettség és/vagy a magas elérés és/vagy magas média affinitás, gyors ismertség-építés, mérhetőség.

Preferált médiafelületek: print felületek országos/megyei napilapok/heti-kétheti és havilapok), online felületek, közösségi média felületek, rádiós csatornák, közterületi felületek.

A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nettó keretösszeg: 138 628 356 Ft

AK a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.2) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember M.2.2) alpontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 12 hónap) / Súlyszám: 100
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.3) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember M.2.3) alpontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 12 hónap) / Súlyszám: 100
Ár - Súlyszám: 800
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00009,

GINOP-7.1.1-15-2016-00012,

GINOP-7.1.1-15-2016-00016,

GINOP-7.1.1-15-2016-00023,

GINOP-7.1.1-15-2016-00028,

GINOP-7.1.1-15-2016-00029,

GINOP-7.1.1-15-2016-00031,

GINOP-7.1.1-15-2016-00033,

GINOP-7.1.1-15-2016-00037.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 058-152344
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

NÖF - Komplex kommunikációs feladatok (1068/2021)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani [Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont].;

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2022. szeptember 5. napján KSZ-53/698/4/2022 iktatószámmal nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt bocsátott ki, melynek megállapítása szerint, az abban foglaltak okán súlyos jogsértés történt a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját, illetve a Kbt. 2. § (4) bekezdés pontját illetően, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti adatok:

Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., 12452648-2-13) és Carat Hungary 21 Média Kft. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., 13090661-2-41) közös ajánlattevők;

New Land Media Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72., 24670827-2-44) és Lounge Design Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72., 22715544-2-41) közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2022