ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 530060-2019

08/11/2019    S216    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Łódź: Ultragarso įranga

2019/S 216-530060

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 199-483143)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adresas: al. Kościuszki 4
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711
Pašto kodas: 90-419
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
El. paštas: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Telefonas: +48 422725935

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.umed.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do poradni specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Nuorodos numeris: ZP/104/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33112200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do poradni specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowią załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ stanowi podstawę do wyliczenia punktów, które może uzyskać Wykonawca w kryterium oceny ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/11/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 199-483143

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 13:30
Turi būti:
Data: 20/11/2019
Vietos laikas: 13:30
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 14:00
Turi būti:
Data: 20/11/2019
Vietos laikas: 14:00
VII.2)Kita papildoma informacija: