Lieferungen - 530104-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

Tschechien-Vitice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 216-530104

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 208-506922)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Vitice
Nationale Identifikationsnummer: 00235890
Postanschrift: Vitice 95
Ort: Vitice
NUTS-Code: CZ02 Střední Čechy
Postleitzahl: 281 06
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Luděk Urbanec
E-Mail: starosta@vitice.cz
Telefon: +420 724002061
Fax: +420 321674681

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vitice.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-vitice_581/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín"

Referenznummer der Bekanntmachung: 556
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby, spojené s projektem „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu - tavírenských solí, Vitice, okres Kolín".

Předmětem projektu je likvidace 147,5 t nebezpečného odpadu umístěného v areálu ZD Podlipan. Jedná se o kalírenské soli, které se soudní cestou dostaly od původce - vymazané právnické osoby - do vlastnictví obce Vitice. Nebezpečný odpad bude za současné fyzické kontroly vymístěn ze současných prostor, budou učiněny kroky k bezpečnému naložení, převozu a likvidaci. Na závěr bude proveden monitoring uvolněných prostor a v případě zjištění nevyhovujícího stavu je navržena sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí.

Hmotnost odstraňovaných odpadů: 147,5 t.

Řešená plocha: 135 m2.

Počet řešených lokalit: 1.

Realizací projektu dojde k likvidaci nebezpečných a toxických látek, jejichž současný způsob skladování je neudržitelný, představující vysoké riziko vzniku ekologické havárie na lokalitě.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 208-506922

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Jedná se o posun termínu podání žádostí o účast a prokázání splnění kvalifikace vyplývající z vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.