Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 530134-2019

08/11/2019    S216

Česko-Ústí nad Labem: Zdravotnické dýchací přístroje

2019/S 216-530134

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 196-475578)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 401 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Panznerová Ing.
E-mail: hana.panznerova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117925
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.

Spisové číslo: 1858/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
33157400 Zdravotnické dýchací přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů transportních ventilátorů do prostředí magnetické rezonance pro anesteziologicko-resuscitační oddělení v Krajské zdravotní, a.s., s příslušenstvím.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 196-475578

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Namísto:
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: