Lieferungen - 530134-2019

08/11/2019    S216

Česko-Ústí nad Labem: Zdravotnické dýchací přístroje

2019/S 216-530134

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 196-475578)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 401 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Panznerová Ing.
E-mail: hana.panznerova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117925
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.

Spisové číslo: 1858/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
33157400 Zdravotnické dýchací přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů transportních ventilátorů do prostředí magnetické rezonance pro anesteziologicko-resuscitační oddělení v Krajské zdravotní, a.s., s příslušenstvím.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 196-475578

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Namísto:
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: