There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530329-2022

28/09/2022    S187

Poland-Krakow: Hospital support services

2022/S 187-530329

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-423933)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług mycia dezynfekcji sterylizacji sprzętu i narzędzi med. w pomieszcz. i sprzęcie Zamawiającego i sterylizacji tlenkiem etylenu w pomieszcz. i sprzęcie Wykonawcy (DFP.271.85.2022.LS)

Reference number: DFP.271.85.2022.LS
II.1.2)Main CPV code
85112000 Hospital support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ nr: 1a (arkusz cenowy), 1b (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszego opisu), 3 (wzór umowy).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-423933

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2023

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/08/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 07/10/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/08/2022
Local time: 11:05
Read:
Date: 07/10/2022
Local time: 11:05
VII.2)Other additional information: