Supplies - 530347-2021

19/10/2021    S203

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2021/S 203-530347

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központosított Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955225
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján

II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felső-közép (8.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi beszerzése

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
34114200 Rendőrautók
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő

megrendeléseknél

megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keretmegállapodás megkötése a központosított

közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya

alá tartozó rendvédelmi szervekés honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti,

6. sz.függelékében meghatározott Személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába tartozó új személygépjárművek

termékkörben összesen legfeljebb nettó 500 000 000,-Ft

(1. sz. módosítást követően: 750 000 000,-Ft) értékben.

Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200 000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz

kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.

Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 108
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A Kbt. 104. § (6) bekezdésre

figyelemmel a KM hatálya 108 hónap ebből 4 év (48 hónap) aktív és 5 év (60 hónap) passzív időszak azzal, hogy közvetlen

megrendelést és írásbeli konzultációt az aktív időszakban lehet kezdeményezni. A RSZ speciális szervizszolgáltatási igényei miatt

a plusz 5 év (60 hónap) passzív időszak csak a kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozik.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 204-420388

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: KM07RHGB17
Rész száma: 7
Elnevezés:

Felső-közép (8.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A keretmegállapodás 1. számú módosításának időpontja:

7. rész vonatkozásában: 2018. január 23.

A keretösszeg módosítása 500 000 0000 Ft-ról 750 000 000 Ft-ra.

A keretmegállapodás 2. számú módosításának időpontja: 2021.10.06.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
34114200 Rendőrautók
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő

megrendeléseknél

megadott teljesítési helyek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi

beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények

részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott:

7.rész:

Felső-közép (8.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi beszerzése termékkörben összesen legfeljebb nettó

750 000 000,-Ft értékben.

A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás az aláírás napjától számítva legfeljebb 120 hónapig hatályos,

amennyiben azt Beszerző és Eladó akarategyezséggel fenntartja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A Kbt. 104. § (6) bekezdésre

figyelemmel a KM hatálya 120 hónap ebből 5 év (60 hónap) aktív és 5 év (60 hónap) passzív időszak azzal, hogy közvetlen

megrendelést és írásbeli konzultációt az aktív időszakban lehet kezdeményezni. A speciális szervizszolgáltatás miatt

a plusz 5 év (60 hónap) passzív időszak a kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozik.

VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 750 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A keretmegállapodás

IV.5. és IV.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás az aláírás napjától számítva legfeljebb 120 hónapig hatályos,

amennyiben azt Beszerző és Eladó akarategyezséggel fenntartja.

6. A keretmegállapodás aktív időszaka jelen keretmegállapodás aláírásától számítva a II.2. pontban meghatározott keretösszeg

kimerüléséig vagy a rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek termékkör tekintetében új

keretmegállapodás hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen keretmegállapodás aláírásától számítva 60 hónapos határozott

időtartamig tart. Gépjárművekre és szervizcsomagra vonatkozóan megrendelni vagy szerződést kötni csak az aktív időszakban

lehet. Kárjavítási szolgáltatás - szervizcsomaghoz kapcsolódóan - passzív időszakban is rendelhető, a keretösszeg kimerüléséig.

A 2. rész eredményeképpen megrendelés vagy egyedi szerződéskötés csak olyan határidővel történhet, mely a

keretmegállapodás megszűnéséig teljesül.

Amennyiben az aktív időszak befejeződik, a passzív időszak veszi kezdetét, melynek időtartama a legutolsó teljesítés

befejezéséig, de legfeljebb az aktív időszak befejezését követő 60 hónapos időtartamig tart. Passzív időszakban gépjárművek

szállításra és szervizcsomagra vonatkozóan új szerződést kötni, valamint az aktív időszakban megkötött szerződések tárgyát és

mennyiségét módosítani nem lehet. Passzív időszakban a kárjavítási szolgáltatások, valamint az aktív időszakban gépjárművek

szállítására és szervizcsomag szolgáltatására megkötött egyedi szerződések és visszaigazolt megrendelések teljesíthetőek.

A keretmegállapodás időbeli hatályát az alábbi jogcselekmény haladhatja meg:

a. a keretmegállapodás időtartamán belül teljesített szolgáltatásra, leszállított termékre vonatkozó - és Intézmény, mint

megrendelő fizetési kötelezettségét nem keletkeztető - jótállási vagy szavatossági igények érvényesítése;”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél

személye nem változhat: Keretmegállapodás módosítás indoklása a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján:

- A keretmegállapodás aktív időtartama 2021. október 08. napjáig tart. A tárgyban az új eljárás előkészítése folyamatban

van, azonban 2021. október 08-ig az új keretmegállapodások nem kerülnek megkötésre.

- A fentiekre tekintettel, a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi

szervezetek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében (mely kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek) a

keretmegállapodás időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítása szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF