Services - 53040-2022

31/01/2022    S21

Poland-Sosnowiec: Construction supervision services

2022/S 021-053040

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538041)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
E-mail: h.musialik@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960721
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile: www.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Małachowskiego

Reference number: WZP.271.1.96.2021.JS
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538041

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 28/02/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/04/2022
Read:
Date: 25/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 12:30
Read:
Date: 28/02/2022
Local time: 12:30
VII.2)Other additional information: