Services - 530411-2018

01/12/2018    S232

Lithuania-Vilnius: System and support services

2018/S 232-530411

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
National registration number: 188706554
Postal address: Verkių g. 25C-1
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-08223
Country: Lithuania
Contact person: Inita Gražulevičienė
E-mail: inita.grazuleviciene@regula.lt
Telephone: +370 52133462

Internet address(es):

Main address: http://www.regula.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7373

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=432623
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=432623&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos palaikymo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija numato įsigyti duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos palaikymo paslaugas. Tikslas – įsigyti duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos palaikymo paslaugas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir išorinių sistemos naudotojų darbas naudojantis duomenų surinkimo ir analizės informacine sistema. Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema – II lygio valstybinė informacinė sistema.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267000 Software maintenance and repair services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema (DSAIS) – II lygio valstybinė informacinė sistema. Perkama DSAIS palaikymo paslaugos. Paslaugos turi būti teikiamos 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkamas paslaugas sudaro:

— DSAIS administratoriaus konsultavimas,

— DSAIS klaidų taisymas,

— DSAIS naujų versijų diegimas, aplinkos konfigūravimas, duomenų bazių problemų sprendimas,

— DSAIS migravimo darbai, pereinant prie aukštesnės duomenų bazių valdymo sistemos, operacijų sistemos, taikomųjų programų serverio programinės įrangos versijos,

— techninių resursų panaudojimo ir poreikio analizė,

— DSAIS programinio kodo pataisymų diegimas,

— DSAIS naudojamų pagalbinių programų licencijų ir sertifikatų galiojimo patikrinimas ir savalaikis atnaujinimas,

— DSAIS palaikymo ataskaitų pateikimas periodiškai,

— ne daugiau nei 40 val. per mėnesį DSAIS konsultacijoms I, II, III lygio incidentams spręsti,

— IV lygio incidentų išsprendimas – iki 5 incidentų per 1 vieną mėnesį.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio viešojo pirkimo sąlygas, tikrina, ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų, ir nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų konkurso sąlygose (t. y. tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose, 46 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose, 46 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 46 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose).

Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti:

1. Išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, pažymą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų sumokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina pati. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį arba paneigiantį šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.

Jeigu tiekėjas negali pateikti aukščiau nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir (arba) 3 dalyje keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

1) priesaikos deklaracija;

2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties įvykdymas užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – garantija). Garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos. Garantijos suma: 10 (dešimt) proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM; garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti garantija bet kokiu sutarties pažeidimo atveju, t. y. turi teisę iš garanto pareikalauti padengti tiekėjo turimas sumokėti baudas, delspinigius ir t. t.;

2) baudos, delspinigiai;

3) detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo tvarką nurodyta konkurso sąlygose.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/01/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2019
Local time: 10:45
Place:

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2020 m. pab.–2021 m. pr.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52625645

Internet address: www.vat.lt

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/11/2018