Dienstleistungen - 530416-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2019/S 216-530416

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Muszalska
E-Mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
Telefon: +48 542302038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://warszawa.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Okrzei 74a
Ort: Włocławek
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Muszalska
E-Mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
Telefon: +48 542302038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://warszawa.wody.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu – Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części – etap II

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.ROZ.281.84.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części – etap II:

Część 1: Utrzymanie Bobrownicy

Część 2: Utrzymanie Łachnicy

Część 3: Utrzymanie Dopływu spod Zbójna

Część 4: Utrzymanie Sierpienicy (Mokrzk)

Część 5: Utrzymanie Kanału Blizno

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

— Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem i złożeniem na wałek

• Wydobycie kożucha roślin pływających ze złożeniem na wałek

• Wycinanie odrostów drzew i krzaków ze złożeniem w stosy

• Usunięcie przetamowań z dna cieku i złożeniem na brzeg

Szczegółowy opis przedmiotu dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: Utrzymanie Bobrownicy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach prac utrzymaniowych przewidziane jest:

• Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

• Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, krapy.

• Wycinanie odrostów krzaków – za pomocą siekiery, piły spalinowej lub ręcznej usuwane są odrosty krzaków powodujące zatory i przetamowania.

• Usuwanie z koryt cieków zatorów i przetamowań spowodowanych wywrotami drzew i gałęzi, które ograniczają swobodny spływ wody roboty- j.w.

Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

Zamawiający informuje, że czynności dotyczące wykonywania konserwacji cieków metodą ręczną i mechaniczną muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm)

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy Pzp, szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: Utrzymanie Łachnicy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach prac utrzymaniowych przewidziane jest:

• Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

• Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, krapy.

• Wycinanie odrostów krzaków – za pomocą siekiery, piły spalinowej lub ręcznej usuwane są odrosty krzaków powodujące zatory i przetamowania.

• Usuwanie z koryt cieków zatorów i przetamowań spowodowanych wywrotami drzew i gałęzi, które ograniczają swobodny spływ wody roboty- j.w.

Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

Zamawiający informuje, że czynności dotyczące wykonywania konserwacji cieków metodą ręczną i mechaniczną muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm)

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy Pzp, szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3: Utrzymanie Dopływu spod Zbójna

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach prac utrzymaniowych przewidziane jest:

• Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

• Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, krapy.

• Wycinanie odrostów krzaków – za pomocą siekiery, piły spalinowej lub ręcznej usuwane są odrosty krzaków powodujące zatory i przetamowania.

• Usuwanie z koryt cieków zatorów i przetamowań spowodowanych wywrotami drzew i gałęzi, które ograniczają swobodny spływ wody roboty- j.w.

Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

Zamawiający informuje, że czynności dotyczące wykonywania konserwacji cieków metodą ręczną i mechaniczną muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm)

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy Pzp, szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4: Utrzymanie Sierpienicy (Mokrzk)

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach prac utrzymaniowych przewidziane jest:

• Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

• Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, krapy.

• Wycinanie odrostów krzaków – za pomocą siekiery, piły spalinowej lub ręcznej usuwane są odrosty krzaków powodujące zatory i przetamowania.

• Usuwanie z koryt cieków zatorów i przetamowań spowodowanych wywrotami drzew i gałęzi, które ograniczają swobodny spływ wody roboty- j.w.

Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

Zamawiający informuje, że czynności dotyczące wykonywania konserwacji cieków metodą ręczną i mechaniczną muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm)

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy Pzp, szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 22
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5: Utrzymanie Kanału Blizno

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach prac utrzymaniowych przewidziane jest:

• Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

• Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, krapy.

• Wycinanie odrostów krzaków – za pomocą siekiery, piły spalinowej lub ręcznej usuwane są odrosty krzaków powodujące zatory i przetamowania.

• Usuwanie z koryt cieków zatorów i przetamowań spowodowanych wywrotami drzew i gałęzi, które ograniczają swobodny spływ wody roboty- jw.

• Zasypywanie kruszywem zapadlin (lej) na rurociągu φ 60 cm wraz z zagęszczeniem kruszywa zagęszczarką mechaniczną.

• Remont urządzenia piętrzącego na przepusto- zastawce, wykonanie ramki z ceownika wraz z przytwierdzeniem wykonanej rami kotwami do murków przepusto -zastawki.

Wytyczne dotyczące jakości, sposobu oraz ilości wykonywanych prac przekazywane są na bieżąco podczas ich wykonywania poprzez dokonywanie wpisów do książki kontroli robót.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

Zamawiający informuje, że czynności dotyczące wykonywania konserwacji cieków metodą ręczną i mechaniczną muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm)

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy Pzp, szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp;

2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;

3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

4.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art.24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, wypełniając Część IV tego dokumentu („Kryteria kwalifikacji”), może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym sposobu jego wypełniania,znajdują się na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument, o którym mowa powyżej(JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

— informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie złożyć jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące podwykonawców.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca – samodzielnie, bez wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Wadium dla ofert częściowych ustala się w wysokości:

Część 1 – 500,00 zł

Część 2 – 1.600,00 zł

Część 3 – 1.100,00 zł

Część 4 – 1.100,00 zł

Część 5 – 600,00 zł

Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 do dnia 21.11.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Wadium – WA.ROZ.281.84.2019 - część nr …………... Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części – etap II.

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii przelewu.

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia (art. 45 ust. 6 pkt 2 ÷ 5 ustawy Pzp) musi spełniać następujące wymogi:

— powinno być wnoszone w oryginale (czyli w formie, w jakiej wystawił je gwarant) i dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminem składania ofert. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy dokumentu;

— powinno być wystawione na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;

— powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty oraz powoływać na aktualne przepisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, podające okoliczności, w jakich przypadkach wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego;

— powinno zwierać klauzulę: prawem właściwym do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku ze złożonym dokumentem wadialnym jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa);

— okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oceniając zdolność techniczną wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunek dotyczący:

a) doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna usługa o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (np. prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, rowach, budowlach przeciwpowodziowych, budowlach piętrzących lub urządzaniach melioracji wodnych) wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto:

— 15.000,00 zł dla części nr 1

— 40.000,00 zł dla części nr 2

— 30.000,00 zł dla części nr 3 i 4

— 20.000,00 zł dla części nr 5

Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego powyżej wykonawca - oprócz oświadczenia określonego w pkt 4.3 SIWZ - powinien złożyć wykaz usług oraz dowody, określające czy prace zawarte w wykazie zostały wykonane należycie (patrz pkt 4.6 SIWZ). Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

2) Dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonanie - powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia, wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1pkt15 ustawy Pzp – wzór stanowi formularz nr 6 do SIWZ

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – wzór stanowi formularzu nr 7 do SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie podpisana umowa której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w trakcie postępowania. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu kalkulację prac, dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego. Kalkulacja ta jest niezbędna Zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na powyższe usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności pilnego wykonania prac konserwacyjnych na przedmiotowych ciekach, w których w chwili obecnej ze względu na utrzymujące się w ostatnim czasie opady atmosferyczne, wzrasta stan wód co doprowadzić może do podtapiania gruntów sąsiadujących z ciekami. Realizacja przedmiotu zamówienia ma szczególne znaczenie dla dobra ogółu, co odpowiada pojęciu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/11/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

PGW WP Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwaną dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.281.81.2019 prowadzonym na podstawie Pzp;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na pod art.11ust.8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub jej zaniechaniu, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy. 9. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na pod art. 11 ust. 8 ustawy;10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy; 11.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy–w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej - „orzeczeniem”. 15. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca,który złożył ofertę, nie jest

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019