Tjänster - 530453-2018

01/12/2018    S232    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2018/S 232-530453

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0992445-3
Postiosoite: Kiviharjuntie 6
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90220
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Maarit Siivola
Sähköpostiosoite: maarit.siivola@osekk.fi
Puhelin: +358 503769630

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.osekk.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/osekk
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=126604&tpk=e8e65f6c-6232-459a-9093-c19f7d878526
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puhdistuspalvelut

Viitenumero: D/304/02.08.00.00/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

Varsinainen puitesopimuskausi on 1.6.2019-31.5.2022. Katso lisäksi kohta II.2.7) Kuvaus - Sopimusten jatkamisen kuvaus. Tämän hetkisen tiedon mukaan sopimuskauden aikana osa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n koulutuksista siirtyy Linnanmaan kampusalueelle vuoden 2020 aikana. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tarjoajille järjestetään erillinen infotilaisuus 10.12.2018 alkaen klo 9:00 osoitteessa: Kontinkankaan kampus, Paasi-rakennus, Kiviharjuntie 6, 4. krs, neuvotteluhuone Kallio, Oulu. Katso lisäksi kohta Muut asiat. Kohderyhmäkohtaisiin kohdekierroksiin osallistuminen on ehdoton edellytys hyväksyttävän tarjouksen jättämiselle. Tilaisuudessa kiertää läsnäololista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Puhdistuspalvelut, Oulun seutu

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90910000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Puhdistuspalvelut, Oulunkaaren seutu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90910000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

Palveluntuottajan toiminnan haltuunottaminen, palveluntuottajan ja tilaajan perehdyttämiset ja laadun saaminen vaaditulle tasolle kestää vähintään 2 vuotta. Palveluntuottajan koneinvestointien "kuolettaminen".

IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/01/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/01/2019
Paikallinen aika: 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/11/2018